Kat Planı
06 Nisan 2023

1.KAT

2.KAT

3.KAT

 

 

 

Göz Hast.Polikliniği

Çocuk Hast.Polikliniği-1

Aile Hekimliği Polikliniği 1-2

Psikiyatri Polikliniği

USG Odası

Röntgen Kayıt

Röntgen Çekim Odası

Emzirme Odası

Sağlık Kurulu

Ücretli Vezne

 

 

 

 

 

Üroloji Polikliniği

 Genel Cerrahi Polikliniği

-KBB Polikliniği

Dahiliye (2) Polikliniği

-EKG Odası

Sorumlu Hekim Odası

Sorumlu Hemşire Odası

-Kan Alma Odası

Laboratuvar Tetkik Odası

Laboratuvar Sonuç Verme Odası

 

 

 

 

Nefroloji Polikliniği

Kardiyoloji Polikliniği

Çocuk Hast.Polikliniği-2

Kadın-Doğum Polikliniği

G.Cerrahi Müdahale Odası

Hemşire Odası

Yemekhane