T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Acil Tıp Kliniği


T.C.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

ACİL TIP KLİNİĞİ TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİSİ (ASİSTAN) EĞİTİM PROGRAMI19 Eylül 2019 Perşembe

Danışman /Moderatör: Doç.Dr. Özgür SÖĞÜT

Acil Tıp Uzmanlık Eğitimi

   1 ) 09.00-10.00: Acil Tıp Eğitimi Çekirdek Müfredatı ( Doç. Dr. Özgür SÖĞÜT)

   2 ) 10.00-11.00: Acil Tıp Eğitimi Asistan Karnesi Tanıtımı ( Doç. Dr. Özgür SÖĞÜT)

   3 )11.00-12.00: Acil Tıp Kliniği 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Program Tanıtımı ( Doç. Dr. Özgür SÖĞÜT)

   4 ) 13.00-15.00: Vaka Takdimi

   5 ) 15.00-17.00: Hasta Başı Vizit

26 Eylül  2019 Perşembe

Acil Radyoloji

Danışman /Moderatör: Doç.Dr. Özgür SÖĞÜT

   1 ) 09.00-10.00 :-e-fast( Uzm. Dr. Ö. Deniz SADİOĞLU)

    2 ) 10.00-11.00:-e-fast (Uzm. Dr. Ö. Deniz SADİOĞLU)

    3 ) 11.00-12.00   Makale  Saati

    4)  13.00-15.00 : Vaka Takdimi

    5)  15.00-17.00: Hasta Başı Uygulama

03 Ekim 2019 Perşembe

Acil Radyoloji

Danışman /Moderatör: Doç.Dr. Özgür SÖĞÜT

    1 ) 09.00-10.00 : Rush Protokolü ( Uzm. Dr. Ö. Deniz SADİOĞLU)

    2 ) 10.00-11.00: Rush Protokolü (Uzm. Dr. Ö. Deniz SADİOĞLU)

    3 ) 11.00-12.00   Makale  Saati

    4)  13.00-15.00 : Vaka Takdimi

    5)  15.00-17.00: Hasta Başı Uygulama

  10 Ekim 2019 Perşembe

   Acil Radyoloji

Danışman /Moderatör: Doç.Dr. Özgür SÖĞÜT

      1) 09.00-10.00 :Toraks USG ( Uzm. Dr. Ö. Deniz SADİOĞLU)

      2) 10.00-11.00: Hepatobiliyer USG(Uzm. Dr. Ö. Deniz SADİOĞLU)

     3) 11.00-12.00   Makale  Saati

     4)  13.00-15.00 : Vaka Takdimi

     5)  15.00-17.00: Hasta Başı Uygulama

  17 Ekim 2019 Perşembe

Acil Radyoloji

Danışman /Moderatör: Doç.Dr. Özgür SÖĞÜT

      1) 09.00-10.00 :Üriner Sistem USG ( Uzm. Dr. Ö. Deniz SADİOĞLU)

      2) 10.00-11.00: Üriner Sistem USG( Uzm. Dr. Ö. Deniz SADİOĞLU)

      3) 11.00-12.00   Makale  Saati

     4)  13.00-15.00: Vaka Takdimi

     5)  15.00-17.00: Hasta Başı Uygulama

24 Ekim 2019 Perşembe

Acil Radyoloji

Danışman /Moderatör: Doç.Dr. Özgür SÖĞÜT

     1 ) 09.00-10.00: Girişimsel USG(Uzm. Dr. Esra Ferdi KUNCAN )

     2 ) 10.00-11.00: Olgularla öğrenelim: CT’de batın içi travmatik aciller ( Doç. Dr. Özgür SÖĞÜT )

     3 ) 11.00-12.00: Makale Saati

     4)  13.00-15.00: Vaka Takdimi

     5) 15.00-17.00: Pratik Uygulama

31 Ekim 2019 Perşembe

Acil Radyoloji

Danışman /Moderatör: Doç.Dr. Özgür SÖĞÜT

      1 ) 09.00-10.00: Girişimsel USG( Uzm. Dr. Esra Ferdi KUNCAN )

      2 ) 10.00-11.00  Girişimsel USG( Uzm. Dr. Esra Ferdi KUNCAN)

      3 ) 11.00-12.00  Makale  Saati

      4) 13.00-15.00  Vaka Takdimi

      5)  15.00-17.00 : Pratik Uygulama

07 Kasım 2019 Perşembe

Kardiyovasküler Aciller

Danışman /Moderatör: Doç.Dr. Özgür SÖĞÜT

     1 )  09.00-10.0: ST Yükselmesiz Akut Kroner Sendromlar (Asist.Dr.Okan BARİ)

     2 )  10.00-11.00 : ST Elevasyonlu MI (Asist.Dr.Halil ALTINMADEN )

     3 ) 11.00-12.00  Makale Saati

     4)  13.00-15.00  Vaka Takdimi

     5) 15.00-17.00  Pratik Uygulama

14 Kasım 2016 Perşembe

Kardiyovasküler Aciller

Danışman /Moderatör: Doç.Dr. Özgür SÖĞÜT

    1 ) 09.00-10.00: Supraventriküler disritmiler (Uzm.Dr.Emine ÖZDOĞAN ŞİMŞEK)

    2 )10.00-11.00: Ventriküler aritmiler (Uzm.Dr.Onur KAPLAN)

    3 ) 11.00-12.00: Makale Saati

    4) 13.00-15.00: Vaka Takdimi

    5) 15.00-17.00  Pratik Uygulama

21 Kasım 2016 Perşembe

Kardiyovasküler Aciller

Danışman /Moderatör: Doç.Dr. Özgür SÖĞÜT

    1 ) 09.00-10.00: Hipertansif Hastaya Yaklaşım (Asist.Dr.Olgun DEMİR)

    2 ) 10.00-11.00: Akut Kalp Yetmezliği , Kardiojenik şok, Akut Akciğer Ödemi  (Uzm.Dr.Hüseyin ERGENÇ)

    3 ) 11.00-12.00: Makale Saati

    4) 13.00-15.00: Vaka Takdimi

    5) 15.00-17.00: Pratik Uygulama

28 Kasım 2019 Pe1rşembe

Kardiyovasküler Aciller

Danışman /Moderatör: Doç.Dr. Özgür SÖĞÜT

    1 ) 09.00-10.00: Aort Diseksiyonu, Aort Sendromları, Aorta Anevrizmaları (M.Uğur GÖKTAŞ)

   2 ) 10.00-11.00: Aort Diseksiyonu, Aort Sendromları, Aorta Anevrizmaları (M.Uğur GÖKTAŞ)

    3 ) 11.00-12.00: Makale Saati

    4) 13.00-15.00: Vaka Takdimi

    5) 15.00-17.00: Pratik Uygulama

05 Aralık 2019 Perşembe

Respiratuvar Aciller

Danışman /Moderatör: Doç.Dr. Özgür SÖĞÜT

    1 ) 09.00-10.00: KOAH ve KOAH’da ventilasyon(Asist.Dr.Rumeysa SÜT)

   2 ) 10.00-11.00: KOAH ve KOAH’da ventilasyon (Asist.Dr.Rumeysa SÜT )

    3 ) 11.00-12.00: Arteriyer Kan gazı değerlendirmesi (Asist.Dr.A.Batu BATUGE)

    4) 13.00-15.00: Vaka Takdimi

    5) 15.00-17.00: Pratik Uygulama

12 Aralık 2019 Perşembe

Respiratuvar Aciller

Danışman /Moderatör: Doç.Dr. Özgür SÖĞÜT

    1 ) 09.00-10.00: Pnomoni güncel yaklaşım (Uzm.Dr.Emine ÖZDOĞAN ŞİMŞEK)

   2 ) 10.00-11.00: ARDS Tanı ve Tedavisi (Asist Dr.Yunus DOĞAN)

    3 ) 11.00-12.00: Makale Saati

    4) 13.00-15.00: Vaka Takdimi

    5) 15.00-17.00: Pratik Uygulama

19 Aralık 2019 Perşembe

Respiratuvar Aciller

Danışman /Moderatör: Doç.Dr. Özgür SÖĞÜT

    1 ) 09.00-10.00: Acil’de Astım Atağı Tanı ve Tedavisi (Uzm.Dr.Onur KAPLAN)

   2 ) 10.00-11.00: Pulmoner Tromboemboli (Uzm.Dr.Gülşen BARLAS ALKAN)

    3 ) 11.00-12.00: Makale Saati

    4) 13.00-15.00: Vaka Takdimi

    5) 15.00-17.00: Pratik Uygulama

28 Aralık 2019 Perşembe

Respiratuvar Aciller

Danışman /Moderatör: Doç.Dr. Özgür SÖĞÜT

    1 ) 09.00-10.00: Hemoptizi ve Fiberoptik Bronkoskopi (Asist Dr.Sunay YILDIRIM)

   2 ) 10.00-11.00: Hemoptizi ve Fiberoptik Bronkoskopi (Asist Dr.Sunay YILDIRIM )

    3 ) 11.00-12.00: Makale Saati

    4) 13.00-15.00: Vaka Takdimi

    5) 15.00-17.00: Pratik Uygulama

2 Ocak 2020 Perşembe

Nörolojik Aciller

Danışman /Moderatör: Doç.Dr. Özgür SÖĞÜT

   1 ) 09.00-10.00: Acil Serviste Nörolojik Muayene (Uzm.Dr.Tarık AKDEMİR)

   2 ) 10.00-11.00: Baş Ağrısı ve Yüz Ağrısı(Asist Dr.M.Salih TOPALOĞLU)

   3 )11.00-12.00: Makale Saati 

   4 ) 13.00-15.00: Vaka Takdimi

   5 ) 15.00-17.00: Hasta Başı Vizit

9 Ocak 2020 Perşembe

Danışman /Moderatör: Doç.Dr. Özgür SÖĞÜT

   1 ) 09.00-10.00: Spontan Subaraknoid ve intraserebral Hemoraji(Asist.Dr.M.Furkan ÖZDEN)

   2 ) 10.00-11.00: Spontan Subaraknoid ve intraserebral Hemoraji ()Asist.Dr.M.Furkan ÖZDEN)

   3 )11.00-12.00: Makale Saati 

   4 ) 13.00-15.00: Vaka Takdimi

   5 ) 15.00-17.00: Hasta Başı Vizit

16 Ocak 2020 Perşembe

Danışman /Moderatör: Doç.Dr. Özgür SÖĞÜT

   1 ) 09.00-10.00: İnme, Geçici iskemik Atak ve Servikal Arter Diseksiyonu(Doç.Dr. Özgür SÖĞÜT)

   2 ) 10.00-11.00 İnme, Geçici iskemik Atak ve Servikal Arter Diseksiyonu (Doç.Dr. Özgür SÖĞÜT)

   3 )11.00-12.00: Makale Saati 

   4 ) 13.00-15.00: Vaka Takdimi

   5 ) 15.00-17.00: Hasta Başı Vizit

23 Ocak 2020 Perşembe

Danışman /Moderatör: Doç.Dr. Özgür SÖĞÜT

   1 ) 09.00-10.00: Bilinç Değişikliği ve Koma(Asist.Dr.Adem AZ)

   2 ) 10.00-11.00 :Baş Dönmesi ve Sersemlik Hissi (Asist.Dr.Rana S.TEMÜR)

   3 )11.00-12.00: Makale Saati 

   4 ) 13.00-15.00: Vaka Takdimi

   5 ) 15.00-17.00: Hasta Başı Vizit

30 Ocak 2020 Perşembe

Danışman /Moderatör: Doç.Dr. Özgür SÖĞÜT

   1 ) 09.00-10.00:Yetişkinlerde Nöbetler ve Status Epileptikus(Asist.Dr T.Betül ÜMİT)

   2 ) 10.00-11.00 :Yetişkinlerde Nöbetler ve Status Epileptikus(Asist.Dr T.Betül ÜMİT)

   3 )11.00-12.00: Makale Saati 

   4 ) 13.00-15.00: Vaka Takdimi

   5 ) 15.00-17.00: Hasta Başı Vizit

7 Şubat 2020 Perşembe

Gastrointestinal Aciller

Danışman /Moderatör: Doç.Dr. Özgür SÖĞÜT

   1 ) 09.00-10.00: Akut Batın (Uzm.Dr.Ozan ŞAHİN)

   2 ) 10.00-11.00 :Üst ve Alt GIS Kanama (Asist Dr.Tansu AYKAN)

   3 )11.00-12.00: Makale Saati 

   4 ) 13.00-15.00: Vaka Takdimi

   5 ) 15.00-17.00: Hasta Başı Vizit

14 Şubat 2020 Perşembe

Danışman /Moderatör: Doç.Dr. Özgür SÖĞÜT

   1 ) 09.00-10.00: Akut Mezenter İskemi(Asist Dr.Murat KAYA)

   2 ) 10.00-11.00 : Özofageal Aciller ve Yabancı Cisim Yutulması (Asist.Dr.İlker ESKİ)

   3 )11.00-12.00: Makale Saati 

   4 ) 13.00-15.00: Vaka Takdimi

   5 ) 15.00-17.00: Hasta Başı Vizit

21 Şubat 2020 Perşembe

Danışman /Moderatör: Doç.Dr. Özgür SÖĞÜT

   1 ) 09.00-10.00:Karaciğer Hastalıkları ve Karaciğer Yetmezliği(Asist.Dr.Hüseyin A.ÖZSEMERCİ)

   2 ) 10.00-11.00 :Akut Kolesistit, Akut Apandisit, Akut Pankreatit (Asist.Dr.Seçil YEŞİLALİOĞLU)

   3 )11.00-12.00: Makale Saati 

   4 ) 13.00-15.00: Vaka Takdimi

   5 ) 15.00-17.00: Hasta Başı Vizit

28 Şubat 2020 Perşembe

Danışman /Moderatör: Doç.Dr. Özgür SÖĞÜT

   1 ) 09.00-10.00:Diyabetik Aciller (Uzm.Dr.Neslihan KAYTUOĞLU)

   2 ) 10.00-11.00 :Diyabetik Aciller(Uzm.Dr.Neslihan KAYTUOĞLU)

   3 )11.00-12.00: Makale Saati

   4 ) 13.00-15.00: Vaka Takdimi

   5 ) 15.00-17.00: Hasta Başı Vizit

5 Mart 2020 Perşembe

Nefrolojik Aciller

Danışman /Moderatör: Doç.Dr. Özgür SÖĞÜT

   1 ) 09.00-10.00:  Akut Böbrek Yetmezliği mi? Ya da Akut Böbrek Hasarı, Yaralanması(Uzm.Dr.Hüseyin ERGENÇ)

   2 ) 10.00-11.00 : Akut Böbrek Yetmezliği mi? Ya da Akut Böbrek Hasarı, Yaralanması(Uzm.Dr.Hüseyin ERGENÇ)

   3 )11.00-12.00: Makale Saati 

   4 ) 13.00-15.00: Vaka Takdimi

   5 ) 15.00-17.00: Hasta Başı Vizit

12 Mart 2020 Perşembe

Danışman /Moderatör: Doç.Dr. Özgür SÖĞÜT

   1 ) 09.00-10.00: Elektrolit Bozuklukları ve Tedavisi-1(Na,K,Ca)(Asist Dr.Halil Ahmet BİLGİNER)

   2 ) 10.00-11.00 : Elektrolit Bozuklukları ve Tedavisi-1 (Na,K,Ca)(Asist Dr.Halil Ahmet BİLGİNER)

   3 )11.00-12.00: Makale Saati 

   4 ) 13.00-15.00: Vaka Takdimi

   5 ) 15.00-17.00: Hasta Başı Vizit

19 Mart 2020 Perşembe

Danışman /Moderatör: Doç.Dr. Özgür SÖĞÜT

   1 ) 09.00-10.00: Elektrolit Bozuklukları ve Tedavisi-2(Mg,P04,Cl)( Asist.Dr.A.Batu BATUGE)

   2 ) 10.00-11.00 : Elektrolit Bozuklukları ve Tedavisi-2 (Mg,P04,Cl)(Asist.Dr.A.Batu BATUGE)

   3 )11.00-12.00: Makale Saati 

   4 ) 13.00-15.00: Vaka Takdimi

   5 ) 15.00-17.00: Hasta Başı Vizit

26 Mart 2020 Perşembe

Danışman /Moderatör: Doç.Dr. Özgür SÖĞÜT

  1 ) 09.00-10.00: Metabolik Asidoz ve Metabolik Alkoloz(Uzm.Dr.Ozan ŞAHİN)

   2 ) 10.00-11.00 :Metabolik Asidoz ve Metabolik Alkoloz(Uzm.Dr.Ozan ŞAHİN)

   3 )11.00-12.00: Makale Saati 

   4 ) 13.00-15.00: Vaka Takdimi

   5 ) 15.00-17.00: Hasta Başı Vizit

2 Nisan 2020 Perşembe

Resusitasyon (Update-2020!)

Danışman /Moderatör: Doç.Dr. Özgür SÖĞÜT

   1 ) 09.00-10.00: Yetişkin İKYD (Update-2020!) (Asist Dr.Rumeysa Süt)

   2 ) 10.00-11.00 : Yetişkin İKYD (Update-2020!) (Asist Dr.Rumeysa Süt)

   3 )11.00-12.00: Makale Saati 

   4 ) 13.00-15.00: Vaka Takdimi

   5 ) 15.00-17.00: Hasta Başı Vizit

9 Nisan 2020 Perşembe

Danışman /Moderatör: Doç.Dr. Özgür SÖĞÜT

   1 ) 09.00-10.00: Pediatrik İKYD (Update-2020!) (Asist.Dr.Yunus DOĞAN)

   2 ) 10.00-11.00 :Pediatrik İKYD (Update-2020!) (Asist.Dr.Yunus DOĞAN)

   3 )11.00-12.00: Makale Saati 

   4 ) 13.00-15.00: Vaka Takdimi

   5 ) 15.00-17.00: Hasta Başı Vizit

16 Nisan 2020 Perşembe

Danışman /Moderatör: Doç.Dr. Özgür SÖĞÜT

   1 ) 09.00-10.00: Yetişkin TY (Update-2020!) (Asist. Dr.Sunay YILDIRIM)

   2 ) 10.00-11.00 :Pediatrik TY (Update-2020!) (Asist. Dr.M.Salih TOPALOĞLU)

   3 )11.00-12.00: Makale Saati 

   4 ) 13.00-15.00: Vaka Takdimi

   5 ) 15.00-17.00: Hasta Başı Vizit

30 Nisan 2020 Perşembe

Danışman /Moderatör: Doç.Dr. Özgür SÖĞÜT

   1 ) 09.00-10.00:Post Resusitasyon Bakım(Update-2020!) (Asist.Dr.M.Furkan ÖZDEN)

   2 ) 10.00-11.00 :Post Resusitasyon Bakım(Update-2020!) (Asist.Dr.M.Furkan ÖZDEN)

   3 )11.00-12.00: Makale Saati 

   4 ) 13.00-15.00: Vaka Takdimi

   5 ) 15.00-17.00: Hasta Başı Vizit

7 Mayıs 2020 Perşembe

Travma

Danışman /Moderatör: Doç.Dr. Özgür SÖĞÜT

   1 ) 09.00-10.00:Kafa Travması (Uzm.Dr.I.Melike ÜNLÜKAPLAN)

   2 ) 10.00-11.00 :Toraks Travması (Uzm.Dr.Neslihan KAYTUOĞLU)

   3 )11.00-12.00: Makale Saati 

   4 ) 13.00-15.00: Vaka Takdimi

   5 ) 15.00-17.00: Hasta Başı Vizit

14 Mayıs 2020 Perşembe

Danışman /Moderatör: Doç.Dr. Özgür SÖĞÜT

   1 ) 09.00-10.00: Abdominopelvik Travmalar(Asist.Dr.Adem AZ)

   2 ) 10.00-11.00 :Crush Yaralanma ve Kırık Çıkıkların Acil Yönetimi  (Uzm.Dr.M.Uğur GÖKTAŞ)

   3 )11.00-12.00: Makale Saati 

   4 ) 13.00-15.00: Vaka Takdimi

   5 ) 15.00-17.00: Hasta Başı Vizit

21 Mayıs 2020 Perşembe

Danışman /Moderatör: Doç.Dr. Özgür SÖĞÜT

   1 ) 09.00-10.00:Çoklu Travma Hastasına Yaklaşım(Asist.Dr.Rana S.TEMÜR)

   2 ) 10.00-11.00 :Travma resusitasyon (45 dk) (Asist.Dr.T.Betül ÜMİT)

   3 )11.00-12.00: Makale Saati 

   4 ) 13.00-15.00: Vaka Takdimi

   5 ) 15.00-17.00: Hasta Başı Vizit

28 Mayıs 2020 Perşembe

Danışman /Moderatör: Doç.Dr. Özgür SÖĞÜT

   1 ) 09.00-10.00: Travmada ECMO, ECLS, REBOA (45 dk)(Asist.Dr.Tansu AYKAN)

   2 ) 10.00-11.00 :Travmada ECMO, ECLS, REBOA (45 dk) (Asist.Dr.Tansu AYKAN)

   3 )11.00-12.00: Makale Saati 

   4 ) 13.00-15.00: Vaka Takdimi

   5 ) 15.00-17.00: Hasta Başı Vizit

4 Haziran 2020 Perşembe

Çevresel Aciller

Danışman /Moderatör: Doç.Dr. Özgür SÖĞÜT

   1 ) 09.00-10.00: Basit Asfiksanlar ve Pulmoner İrritanlar 

   2 ) 10.00-11.00 :Elektrik ve Yıldırım Çarpması (Uzm.Dr.I.Melike ÜNLÜKAPLAN)

    3 )11.00-12.00: Makale Saati 

   4 ) 13.00-15.00: Vaka Takdimi

   5 ) 15.00-17.00: Hasta Başı Vizit

11 Haziran 2020 Perşembe

Danışman /Moderatör: Doç.Dr. Özgür SÖĞÜT

   1 ) 09.00-10.00:Yılan Isırıkları ve Antivenom Tedavisi(Uzm.Dr.Gülşen BARLAS ALKAN)

   2 ) 10.00-11.00 :Akrep Sokmaları ve Kene Isırıkları(Uzm.Dr.Gülşen BARLAS ALKAN)

   3 )11.00-12.00: Makale Saati 

   4 ) 13.00-15.00: Vaka Takdimi

   5 ) 15.00-17.00: Hasta Başı Vizit

18 Haziran 2020 Perşembe

Danışman /Moderatör: Doç.Dr. Özgür SÖĞÜT

   1 ) 09.00-10.00:Yükseklik ve Dalma ile ilgili sorunlar(Asist.Dr.Murat KAYA)

   2 ) 10.00-11.00 :Boğulma  (Asist.Dr.İlker ESKİ)

   3 )11.00-12.00: Makale Saati 

   4 ) 13.00-15.00: Vaka Takdimi

   5 ) 15.00-17.00: Hasta Başı Vizit

25 Haziran 2020 Perşembe

Danışman /Moderatör: Doç.Dr. Özgür SÖĞÜT

   1 ) 09.00-10.00:Termal ve kimyasal yanık(Asist.Dr.Hüseyin A.ÖZSEMERCİ)

   2 ) 10.00-11.00 :Kuduz Riskli Temas Vakaları (Uzm.Dr.Tarık AKDEMİR)

   3 )11.00-12.00: Makale Saati 

   4 ) 13.00-15.00: Vaka Takdimi

   5 ) 15.00-17.00: Hasta Başı Vizit