Osteoporozun Hayatımızdaki Yeri-Uz.Dr.Ufuk Başaran DEMİRCİOĞLU
20 Ekim 2021


OSTEOPOROZUN HAYATIMIZDAKİ YERİ

Osteoporoz; azalmış kemik kitlesi ve kemik dokusundaki mikro yapısal bozulma sonucunda kemik kırılganlığında artış ve kırık riskine duyarlılık olarak tanımlanan bir iskelet sistemi hastalığıdır.

Hem erkek hem de kasın cinsiyette görülür ve yaşam süresinin artmasıyla birlikte önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir.

Osteoporozun önemi; hastalık ilerledikçe kemik mineral yoğunluğunun azalmasına bağlı gelişen artan kırık riskidir. Menopoz sonrası kadınlarda sık görülür.50 yaş üzerindeki 3 kadından birinde ve 12 erkekten birinde osteopotik kırık görülmektedir. Osteoporozun oluşumunda; yaş,cinsiyet,etnik köken, üreme faktörleri, aile öyküsü,kilo,sigara ve alkol tüketimi,egzersiz,diyet ve bazı ilaçların kullanımı etkili olmaktadır.

Osteoporozun primer önlemi; gelişim sırasında maksimum güç ve kitle ile sağlıklı bir iskelete ulaşmaktır. Kemik kitlesinin genetik etkenleri değiştirilemeyeceği için erken yaşlarda beslenme, fiziksel aktivite, yeterli D Vitamini alımı ve güneşe maruz kalma gibi etkenlere dikkat etmemiz gerekir. Kadınlar özellikle gebelik, emzirme ve perimenopoz dönemlerinde daha dikkatli olmalıdırlar.

Hastanemizde; postmenopozal dönemdeki kadınlar,50 yaş üzerindeki erkekler, osteoporoz riskini artıran ilaç kullanımı veya hastalığı olan hastalarımız rutin olarak kan tahlilleri, röntgen ve kemik mineral yoğunluğu ölçümleriyle taranarak tedavi ve takip edilmektedir. Eğer siz de osteoporoz açısından risk altındaysanız, sık bel ve sırt ağrıları yaşıyorsanız, kemikleriniz kolay kırılıyorsa, ailenizde osteoporoz yatkınlığı varsa mutlaka en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurunuz.

Uz.Dr.Ufuk Başaran DEMİRCİOĞLU

SBÜ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü