Hasta ve Ziyaretçiler
17 Ocak 2022

Ziyaret Politikamız; hastalarımızın sağlığını ve güvenliğini koruyarak, hastanemizin genel işleyişini aksatmadan hasta ziyaretlerinin yapılmasını sağlamaktır.

Acil durumlarda, tedavinin engellenebileceği durumlarda ziyaretlere sınırlandırma getirilebilir.

Hasta Ziyaret Saatleri:

Hafta İçi         Gündüz  : 13:00-14:00        Gece      : 19:00- 21:00 
Hafta Sonu 
   Gündüz  :13:00-15:00          Gece      : 19:00 21:00       
                                    
Her hasta için aynı anda iki (2) kişiden fazla ziyaretçi kabul edilmemektedir. Servislerde ziyaret süresi 15 dakikayı geçmemelidir.

      Ziyaret saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır.

Bebekler ve 12 yaşından küçük çocuklar, yatan hastanın sağlığını koruması amacıyla ziyaretçi olarak getirilmemelidir.

      Enfeksiyon riskini önlemek amacıyla, ziyaretçiler hasta yataklarına oturmamalı ve hasta eşyalarını kullanmamalıdır. Ziyaret öncesi ve sonrası eller mutlaka yıkanmalı
ya da el antiseptiği ile ovularak temizlenmelidir.

      Hastanın sağlığı ve güvenliği açısından yiyecek ve içecek getirilmemelidir.

       Hastalarımızın ziyareti tıbbi nedenlerle hekimi tarafından yasaklandıysa ziyaret konusunda ısrar edilmemelidir.

       Ziyaret sırasında hastanın oda kapısında ya da yatak başında “İzolasyon İşaretleri var ise hemşire ile görüşmeden hasta odasına girmeyiniz/ hasta ile temas etmeyiniz.

       Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar, grip ve nezle gibi bilinen bir bulaşıcı hastalığı olan hasta yakınları hasta ziyaretine gelmemelidir.

      Hastalarımızı enfeksiyondan korumak amacıyla hasta odalarına canlı çiçek kabul edilmemektedir.

      Bağışıklığı baskılanmış hastaların, tıbbi bakım ve tedavilerinin yapıldığı yoğun bakım ünitesine ve enfeksiyon riskinin bulunduğu riskli alanlara, çiğ sebze ve meyve
gibi riskli gıdalar ile kabul edilmemektedir.

      Hastalarımızın tedavi ve muayene işlemleri sırasında ziyaretçilerin odadan çıkarak hasta mahremiyetine özen göstermesi beklenmektedir.

      Hastalarımızın sağlığı ve servis güvenliği açısından gürültü yapılmaması gerekmektedir.

       Hastanemiz 24 saat güvenlik kamerası ile izlenmektedir. Güvenlik görevlilerimiz her türlü paketi kontrol etme ve olabilecek olaylara karşı müdahale etme yetkisine sahiptir.

       Ziyaret sona erdiği halde kalmaya devam eden ziyaretçilere, ziyaretin sona erdiğine dair nezaket kurallarına uygun olarak bilgi verilir. Kalmakta ısrar eden veya sorun çıkaran ziyaretçiler olduğu takdirde, güvenlik görevlileri hasta odasını boşaltır.

      Yoğun Bakım Ünitesinde yatan hastaların ziyaretleri; ilgili hekimin uygun görmesi durumunda gerçekleştirilir.

      Hastanemizin tüm hizmet alanlarında sigara içilmesi yasaktır. İçenlere 4207 sayılı kanun gereğince para cezası uygulanmaktadır.

       Ziyaret saatleri dışında hasta yatışının gerçekleştiği durumlarda, en fazla iki (2) hasta yakınının hastaya yardımcı olmasına izin verilir. Yatışı takiben ilk 30 dakika içinde, refakatçi dışında diğer hasta yakınlarının odadan ayrılmasına özen gösterilmelidir.

Özellikli birimlerin (Yoğun Bakımlar, Doğumhane, Çocuk Servisi… vb) ziyaretçi  kuralları ilgili birim tarafından belirlenmiştir.