GETAT (Geleneksel Tamamlayıcı Tıp)
01 Şubat 2024


 
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI

5000 yıl kadar önce kullanılan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları modern tıbbın destekleyici ve tamamlayıcı yöntemleri olarak günümüzde kullanılmaya devam etmektedir.

Geçmişten itibaren farklı kültürlerin inanış ve teorilerine dayanarak fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, hastalıkları teşhis etme ve tedavi etme gibi sağlığın idamesi için kullanılan bilgi, beceri ve uygulamaları olarak tanımlanan geleneksel ve tamamlayıcı tedaviler ve uygulamalar günümüzde modern tıbbın destekleyici ve tamamlayıcı yöntemleri olarak hastanemizin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Birimi’nde (GETAT) uygulanmaktadır.

GETAT Birimi'nde bu tedavi yöntemlerinin içerisinde yer alan akupunktur, ozonterapi, hacamat (kupa) ve hipnoterapi uygulamalarına yer verilmekte ve modern tıbbın yanında tamamlayıcı olarak uygulanmaktadır. Bu yöntemler bilimsel dayanakları olan yöntemlerdir ve ünitemizde bu alanlarda gerekli eğitimleri almış olan Hekimlerimiz tarafından uygulanmakta ve ilgili branşlarla işbirliği içinde hareket edilmektedir.

Merkezimize başvuran hastaların sorumlu hekim tarafından hikayesi alınır, muayenesi yapılır ve gerekli tüm tetkikleri yapılarak durumu değerlendirilir. Değerlendirme sonrası kişiye uygun geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulaması seçilerek tedavi uygulanır. Merkezimizin GETAT odaları Bakanlığımızın belirlediği kriterlere uygun, hijyenik ve modern olarak düzenlenmiştir.

Hastanemizin Başhekim Yardımcısı Dr.İdris DAĞ, Dr.Ziya DOLAŞ ve Uz.Dr.Hamit AHMEDİ tarafından GETAT Ünitesi’nde geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarından olan akupunktur,hacamat, ozonterapi, hipnoterapi, proloterapi ve nöralterapi yapılmaktadır.

Akupunktur uygulaması ve süreci hakkında Dr.İdris DAĞ ile görüştük ve akupunkturun Orta Asya’da M.Ö.’ki yıllara dayanan bir tedavi şekli olduğunu öğrendik. İlaç kullanmadan farklı yollarla “kuru iğne tedavisi “olarak günümüzde kullanılmaktadır ve işlemde kullanılan iğneler çelik, gümüş veya altın materyallerindendir. Belli noktalara bu iğnelerin batırılması ile uygulanan bir tedavi şeklidir. Dünya Sağlık Örgütü akupunkturu güvenilir bir tedavi yöntemi olarak kabul etmiştir. Ülkemizde de sertifikalı hekimler tarafından uygulanmaktadır.

Akupuktur tedavisinin amacı metabolizmayı düzenlemektir ve modern tıp ile birlikte yürütülmesi gereken bir tedavi yöntemidir. Pek çok hastalığın kökenine yönelik tedavide katkı sağlamaktadır. Migren, obezite,fibromiyalji,immün sistem bozukluğu, vertigo,depresyon gibi vakaların tedavisinde ve farklı alanlarda da kullanılan bir tedavi yöntemidir. Ağrı kesici, sakinleştirici, bağışıklığı güçlendirici, vücudu dengeleyici ve psikolojik etkileri bulunmaktadır. Akupunktur uygulamasında uygulanacak anatomik bölgeye göre hastaya pozisyon verilir (yüz üstü-sırt üstü yatma, oturma). İlgili bölge dezenfekte edildikten sonra steril bir şekilde iğne batırılır.Tedavi 10 seans şeklinde planlanır ve gün aşırı olacak şekilde yapılır.Hastanın durumuna göre gerekirse seans sayısı artırılır.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarından olan hacamat (kupa) tedavisinin 5000 yıllık bir tarihe sahip olduğunu, İslamiyet’te ve Osmanlı döneminde de sıklıkla uygulandığını belirten Dr.Ziya DOLAŞ Peygamber Efendimizin de yararlandığı bir tedavi olduğunu anlattı. Kan dolaşımını artıran, kaslarda biriken asit yükünü azaltan hacamat; etkisini uygulamadan hemen sonra göstermeye başlar. İşlem daha çok sırt bölgesine uygulanmakta ve 6 aylık periyotlar halinde yılda iki defa yapılması önerilmektedir. Uygulamanın ilk haftasında hasta kendini çok iyi hisseder.

Hacamat (kupa) tedavisinin en önemli etkisinin detoks olduğunu belirten Dr. Ziya DOLAŞ özellikle sırt bölgesinde cilt altında biriken toksinlerin atılması için en etkili yöntemlerden biri olduğunu ve bununla ilgili bilimsel çalışmaların da mevcut olduğunu aktardı. Bunun yanında;  fibromiyalji, migren, kas-eklem hastalıklarında ve kronik yorgunluk durumunda da olumlu geri dönüşleri olan bir tedavi yöntemidir.

Hacamat (kupa) tedavisi; anemisi olan, ileri yaş grubundaki hastalarda (80 yaş ve üzeri) adet dönemindeki hastalarda ve kanser tedavisi sürecinde olan hastalarda uygulanmaz. İşlemden bir gün önce hastaların hayvansal gıdaları (et ve süt ve ürünleri) tüketmemesi ve ağır bir iş yapmaması, dinlenmiş olarak gelmesi önerilmekte ve işlem günü de ne tok ne aç olacak şekilde gelmesi istenmektedir.

Hastanemizin Geleneksel ve Tamamlatıcı Tıp Ünitesi Sultangazi Haseki Yerleşkesi -1.Kat A Blok’ta hizmet vermektedir. Ünitemizde alanında gerekli eğitimleri ve sertifikasyonları almış olan Hekimlerimiz tarafından işlemler gerçekleştirilir ve takipleri yapılmaktadır.

182 numaralı Merkezi Hekim Randevu Sistemini arayarak ya da www.mhrs.gov.tr üzerinden hastanemizin GETAT Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi için randevu oluşturabilirsiniz.