Klinik Hakkında
10 Mart 2022

Ucunda ışıklı kamera olan kıvrılabilen bir alet yardımı ile içi boşluklu organların görüntülenmesi işlemine “endoskopi” denir. Ağızdan girmek suretiyle yemek borusu, mide ve on iki parmak bağırsağının incelenmesine “gastroskopi”; kalın bağırsak ve ince bağırsağın bir kısmının incelenmesine de  “kolonoskopi “adını veriyoruz.

 

Hastanemiz Endoskopi Ünitesi, Sultangazi Yerleşkesi'nde hizmet vermekte olup; 2 adet Endoskopi, Kolonoskopi Odası ve 1 adet ERCP-EL15 Odası bulunmaktadır. Ünitemizde tanı ve tedaviye yönelik endoskopik  işlemler deneyimli ekipler tarafından başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Hasta konforunun sağlanması açısından işlemler sedasyon (uyku hali) ile yapılmaktadır.

Hastanemiz Endoskopi Ünitesi'nde Yapılan İşlemler:

Sindirim sistemi hastalıklarının endoskopik olarak tanı ve tedavisi,

Özofagogastroduodenoskopi,

Kolonoskopi,

Rektosigmoidoskopi,

Sindirim sistemi poliplerinin endoskopik olarak çıkarılması,

Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG - Mide Beslenme tüpü) açılması,

Sindirim sistemi tümör ve darlıklarına balonla dilatasyon (genişletme) ve stent uygulanması,

Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi (ERCP),

Safra yolu taşlarının endoskopik olarak çıkarılması ve safra yolu darlıklarına stent