Sağlık Hizmetleri ve Hekimler
12 Ocak 2024


Bölüm Yöneticisi: Doç.Dr.Akif ERBİN-Başhekim Koordinatörü
Bölüm Sorumlusu/ Sorumlu Hekim:
Doç.Uz.Dr.Sinem ÇAKAL

Bölüm Sorumlu Hekim Yardımcısı : Eczacı Duygu Nurgül YILDIZ

Bölüm Sorumlu Memuru: Mehmet Galip KESKİN

İletişim Bilgileri:

 
      0212 453 20 00/  Dahili No:1131

  e-mail: hasekieah.saglikturizmi@saglik.gov.tr

 

Sağlık Turizmi Bölümü’nün Çalışma Alanları:

Sağlık turizmi ve turistin sağlığı ile ilgili hastanede sunulacak hizmetleri planlamak.

Sağlık turizmi ile ilgili iş ve işlemleri ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak yürütmek.

Sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamındaki hastalara gerektiğinde yardım ve danışmanlık hizmetlerini sunmak ve kayıtlarını tutmak.

Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) ile koordinasyonu sağlamak.

Sağlık Turizmi Yönetmeliği.pdf