Kat Planı
08 Eylül 2022

 
                                              

 

BAĞCILAR ASM KAT DAĞILIMI

ZEMİN KAT

 

       

Acil Müdahale Odası

Doktor Odası

Bebek İzleme ve Aşı Odası

Üreme Sağlığı ve Gebe İzlem Odası

Emzirme Odası

Klinik Şef Odası

Laboratuvar Kan Alma Odası

Mutfak

Toplantı Odası

Erkek-Kadın WC

Engelli WC