TGAP
17 Ocak 2022


Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde kamuda kaynakların verimli kullanılması için, Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi kurulması kararı almıştır. Bu kapsamda; Bakanlığımızda Tasarruf Takip Ofisi kurulmuş olup, söz konusu ofis marifetiyle Tasarruf ve Gelir Artırıcı Programlara (TGAP) yönelik çalışmalara başlanmıştır. TGAP'ın açılımı: Tasarruf ve Gelir Artırıcı Programdır.

 Bu ofis marifetiyle Kuruma Özel Mal, Hizmet ve Sermaye Giderleri ile Ortak Mal ve Sermaye Giderleri için eylem planı hazırlanmış olup, bu planlar uygulamaya konulmuştur.

  •  TGAP OFİSİ GÖREVLERİ
  • Tasarruf ve gelir artırıcı program ve projeleri oluşturmak,
  • Tasarruf Program ve projelerin uygulama takibini yapmak
  • Program ve projelerin raporlanmasını yapmak,
  • Tasarruf çalışması yapılacak alanları belirlemek
  • Tasarruf çalışması alanlarında yapılan tespit ve risk analizlerini belirlemek,
  • Tasarruf çalışması alanları için uygulama takvimini değerlendirmek
  • Uygulamaya ilişkin denetimleri yapmak ve denetim sonucuna göre gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
  • Hizmet değerlendirmesi yapmak, tespit edilen aksaklıkların düzenlenmesini sağlamak
  • Bakan Yardımcısı’nın verdiği diğer görevleri yapmak

 Tasarruf Tedbirleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 2021/14  TGAP20210630-15.pdf