Manevi Destek Birimi
29 Mart 2023

MANEVİ DESTEK BİRİMİ NEDİR?

Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık tesislerindeki hasta, hasta yakınları ve hastane personelinin kendi talepleri çerçevesinde, içinde bulundukları özel şartlar da göz önünde bulundurularak onlara dini konularda danışmanlık/rehberlik yapmak, moral, motivasyon ve manevi destek hizmeti sunmak amacıyla oluşturulmuş birimdir.

MANEVİYAT NEDİR?

Maneviyat; “bireyin, yaşamında değer, amaç ve anlam araması” ile ilgilidir. Buna göre, “enerji, yaratıcı çözüm, yaşam için güç kaynağı olan içsel bir tutum,” “hepimizin içinde var olan bir cevher,” “moral gücü” olarak tanımlamak mümkündür.

MANEVİ DESTEK/DANIŞMANLIK ve REHBERLİK NEDİR?

Danışanların inanç dünyalarının hayatlarına etkilerini bilmelerine yardımcı olma sürecini; danışanların din veya maneviyatla ilişkilendirdiği sorunlarıyla başa çıkmalarında bütüncül bir yaklaşımla modern danışma teknikleri ile dinî ve manevi yöntemleri birlikte kullanan; problemi konusunda danışanların hedeflerine ulaşmalarını sağlamak maksadıyla yapılan danışmanlık hizmetini ifade eder.

MANEVİ DESTEK UZMANI/MANEVİ DANIŞMAN KİMDİR?

Manevi Danışman, yetkisi dâhilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre; farklı yaşam dönemlerindeki bireylerin din veya maneviyatla ilişkilendirdiği sorunlarıyla başa çıkma süreçlerinde bütüncül bir yaklaşımla modern danışma teknikleri ile dinî ve manevi yöntemleri birlikte kullanan; problemi konusunda danışanların hedeflerine ulaşmalarını sağlamak maksadıyla bireyle ve grupla manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini sunan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

MANEVİ DESTEK UZMANININ ÇALIŞMA ALANINA DAİR BİLGİLER

Manevi destek uzmanı tedavinin dindeki önemi, hastalığın doğru anlaşılması, dinin sağlık ve onu korumaya verdiği önem, ibadetlerin sağlıklı olmaya olumlu etkileri, hastalık durumunda ve hastane ortamında ibadet, tevekkül, kaza, kader, sabır, şükür, imtihan vb. konular hakkında rehberlik yapar.

Hastaların sahip olduğu hayat görüşlerine dayalı olarak hastalara profesyonelce yardım ve eşlik ederek tedavi süresi boyunca güven ihtiyacına yardım eder.

İletişim tekniklerini kullanarak etkin dinleme ve empatik yaklaşımla, teselli ve teskin edici (rahatlatıcı), açık, anlaşılır bir dille duygusal sağaltım ihtiyacına yardım eder.

Hastaların hastalığı ya da problemi ile ilişkili olumsuz dini düşünceleri olumluya dönüştürmede pozitif düşünmesine yönelik rehberlik eder.

İstendiği takdirde hasta yakınlarına yönelik moral motivasyon desteği sağlar.

Hastalara rehabilitasyon süreçlerinde dini/manevi ihtiyaçlarının giderilmesinde destek olur.

Hastaların topluma yeniden uyum sağlamasına katkıda bulur.

MANEVİ DESTEK BİRİMİNİN VERECEĞİ MANEVİ MORAL DESTEK MESAJI

Seninleyiz, Birlikteyiz, Yanındayız, Yalnız değilsin, Sen bizim için değerlisin, Süreci atlatmanda elimizden geleni yapacağız, İyileşmen için dua ediyoruz

MANEVİ DESTEK BİRİMİNİ ÇALIŞMALARIYLA ELDE EDİLMEK İSTENEN SONUÇLAR

İnsana değer vermek, ilgi göstermek, ona değer verildiğini, zor günlerinde yalnız olmadığını hissettirmek, içinde bulunduğu sıkıntılı durumu göğüslemesinde yanında olmak, etkin bir şekilde moral desteği verebilmek, hayata ve hastalığa yönelik olumlu bakış açısı geliştirmek ve dini/manevi başa çıkma becerileri kazandırmaktır. Bu çerçevede hasta, hasta yakını ve hastane personeline yönelik yapılan çalışmalarla:

-Moralini güçlendirmek,

-Hastalığı ve hayatı anlamlandırmada, süreci kabullenmede dini/manevi rehberlik ihtiyacını gidermek,

-İyileşme ümidini artırarak hayata bağlılığını artırmak,

-Yalnızlığını paylaşmak,

-Hastalığı hakkında konuşma ihtiyacını gidermek,

-Hastalığa odaklanmak yerine, hastalıktan öğrenilebilecek manevi çıkarımlar kazandırabilmek,

-İç dünyasıyla (ruhuyla) barışık olmasını sağlamak,

-Kişinin manevi dünyasındaki ilişkileri iyileştirmek,

-Yaşadıkları sıkıntılı süreçte inanç desteği sunarak inanç sapmalarını önlemek,

-Korkularını ve kaygılarını gidermek,

-Umutsuzluğa düşmesini önlemek,

-Sevgi, şefkat ve ilgi göstererek, değerli hissettirmek,

-Hastanın duyguları yaşamasına ve ifade etmesine imkân sağlamak,

-Sağlık-ibadet ilişkisi çerçevesinde ibadetlerini yerine getirmekle ilgili dini/manevi sorularını cevaplandırarak rahatlatılmasını sağlamak,

-Talepleri halinde hasta veya yakınlarının yanlarında Kur’an-ı Kerim okunarak rahatlatılmasını sağlamak vb. amaçlanmaktadır.

MANEVİ DESTEK/DANIŞMANLIK TEMEL İLKELERİ

-Sağlık Personeli ile multidisipliner (holistik-bütüncül) bir yaklaşımla hizmet verir.

-Talep eden kişinin ihtiyacı ve beklentisi doğrultusunda sonuca birlikte ulaşılır.

-Manevi destekte gizlilik esastır. Kişisel bilgiler üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmaz.

-Manevi destekle ilgili olmayan konular, ilgili uzmanlara ve hastane yetkililerine yönlendirilir.

-Hastalığa odaklanmak yerine, hastalıktan öğrenilebilecek manevi çıkarımlar hakkında hasta ve hasta yakını bilgilendirilir. Hastanın hayata karşı olumlu bir tutum geliştirilmesine katkı sağlanır vb.

MANEVİ DESTEK NE DEĞİLDİR?

Manevi Destek Hiçbir Mesleğin Alternatifi Değildir. Manevi Destek personeli psikolog, psikiyatrist, sosyal hizmet uzmanı ve diğer sağlık personelinden meslek ve alan olarak ayrılır, ancak sağlık personeli ile birlikte multidisipliner bir yaklaşımla hizmet verir. Manevi Destek hizmetinin kendine has metot ve uygulamalarıyla sınırlılıkları vardır.

MANEVİ DESTEK VE REHBERLİK HİZMETİ ALANINDA ÇALIŞMA YAPAN ÜLKELER

ABD, İngiltere, Almanya, Hollanda, Ürdün

AYET VE HADİSLERLE MANEVİ DESTEK

Ayetler:

“Hastalandığımda şifa veren Allah’tır” - (Şuara 26,80)

“Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir.” “ve sabredenleri müjdele.” - (Bakara, 2, 153-155)

Hadisler:

“Allah hastalığı da şifayı da yarattı ve her dert için bir derman yarattı. Tedavi olunuz.”

 (Ebu Davud, C.4 H. No: 3874)

“Ey insanların Rabbi, şu hastanın hastalığını gider. Şifa ihsan eyle, Rabbim ancak sen sağlık verirsin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Rabbim bu hastaya öyle şifa ver ki, o şifa hastanın üzerinde hastalıktan eser bırakmasın.”  - (Buhari, Sahih, Merda, 20, VII,11)

“Müslüman, hasta kardeşini ziyaret ettiğinde dönünceye dek cennet bahçelerinde demektir.”  - (Müslim, Birr 41; Tirmizi , Cenaiz, 2)

HASTANEMİZDE MANEVİ DESTEK BİRİMİ ÇALIŞMA GÜN VE SAATLERİ

Manevi Destek Birimi görevlimiz haftada 4 gün (Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe) olmak üzere; 09.00 – 16.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

HASTANEMİZ MANEVİ DESTEK BİRİMİ DAHİLİ TELEFON NUMARASI

Dahili: 2384
Yerimiz: Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Poliklinik Binası Zemin Kat