Çocuk Kardiyoloji BölümüKlinik Hakkında

 Anne karnında yer alan bebeğin kalbinden başlayarak 18 yaşındaki çocuklara kadar olan kişilerin kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır. Hücrelerin farklılaşarak gelişmesi ile özel şeklini alan kalbin gelişimi, döllenmeyi izleyen iki ay içinde tamamlanır. Bu süreden önce tübüler şekilde olan kalp, 60 gün içinde 4 kapaklı ve 4 boşluklu bir organ hâlini alır ve insan yaşamı boyunca çalışmaya devam eder. Bazı durumlarda henüz anne karnında yer alan bebeğin kalbinde gelişimine bağlı olarak bozukluklar, diğer bir deyişle anomaliler bulunur. Bu durum doğum ile görülen tüm hastalıkların yaklaşık %10 ile %30'unu oluşturur. Canlı doğan her 1000 bebeğin yaklaşık 9' unda doğumsal kalp hastalığı görülür. Bu anomalilerin bazıları klinik açıdan önemli olmayıp kendiliğinden iyileşme gösterecek nitelikte olsa da bazıları ancak ameliyatla tedavi edilebilmektedir.

 Erken tanı ve teşhisin oldukça önemli olduğu kalp rahatsızlıkları, genetik ve çevresel faktörlerden kaynaklandığı öne sürülse de çoğunun nedeni henüz tam olarak bilinmemektedir.


04 Mart 2022