Kat Planı
17 Ocak 2024


1.KAT

2.KAT

3.KAT

Göz Polikliniği

Nöroloji Polikliniği

Aile Hekimliği Polikliniği-1

USG Odası

Röntgen Kayıt

Röntgen Çekim Odası

Emzirme Odası

Sağlık Kurulu

Ücretli Vezne

Çocuk Hast. Polikliniği-1

 

 

 

 

 

 


Sorumlu Hekim Odas
ı

Üroloji Polikliniği

 Genel Cerrahi Polikliniği

Sorumlu Hemşire Odası

KBB Polikliniği

Dahiliye (2) Polikliniği

EKG Odası

Aile Hekimliği Polikliniği -2

Kan Alma Odası

Laboratuvar Tetkik Odası

Laboratuvar Sonuç Verme Odası

 

 


G.Cerrahi Müdahale Odas
ı

Diş Polikliniği Odası

Kadın Doğum Polikliniği

Hemşire Odası

Yemekhane