Evde Sağlık Hizmetleri
01 Şubat 2024

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ

"Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik“ kapsamında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastane Hizmetleri Başkanlığı-5 koordinasyonuyla hastanemize bağlı olarak evde sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyan hastaların muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının hastalarımıza kendi evlerinde uzman ekibimizce sunulmakta; ayrıca hasta yakınlarına hasta bakımı ve tedavisinde dikkat edilecek hususlarla ilgili eğitimler verilmektedir.

Kurulduğu günden itibaren 26.605 hastaya hizmet veren ekibimiz, 6 hekim, 13 ebe/hemşire/sağlık memuru, 3 sekreter ile 7 mobil ekip ve çağrı karşılama-koordinasyon ekipleriyle aylık ortalama 1.400 hastaya evde sağlık hizmeti sunmaya devam etmektedir. Ekibimiz gün geçtikçe büyüyerek ve kendini yenileyerek daha fazla hastaya ulaşmayı hedeflemektedir.

Evde Sağlık Hizmetleri Nedir?

Hastanemize bağlı Evde Sağlık Ekipleri; Bayrampaşa, Fatih, Zeytinburnu ve Sultangazi ilçelerinde ikamet etmekte olan, sosyal yönden dezavantajlı, hasta, bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı bireylere evlerinde sağlık hizmeti vermeyi hedeflemektedir.

Evde Sağlık Hizmetleriyle; kişinin tıbbi tedavi ve tıbbi bakım hizmetinin yanı sıra hastalığı hakkında bilinçlendirilmesi, ev ortamında sağlık ve sosyal yönden desteklenmesi, hasta ve yakınlarının hastalıkları hakkında eğitimli hale getirilmesi sağlanmaktadır. Sağlık hizmetlerinin hastaları evlerine kadar götürülmesiyle birlikte; hastanelerde meydana gelebilecek yığılmaların önlenmesi, hastanede yatış sürelerinin azaltılması, bu suretle evde sağlık hizmeti alan hastaların sağlı hizmetine ulaşımda yaşadıkları zorlukların azaltılması hedeflenmektedir.

Evde Sağlık Hizmetleri Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Nelerdir?

-Hastaya konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde, bulunduğu ev ortamında muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve yara bakımı hizmetleri.

-İlacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi.

-Tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması.

-Hastanın ve ailesinin, evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ile hastalık ve bakım süreçleri hakkında bilgilendirilmesi.

-Hastaya, evde kullanması gereken tıbbi cihaz ve ekipmanlar konusunda, eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin verilmesi.

-Gerekli görülen hallerde hastanın ilgili sağlık kuruluşuna ve/veya sağlık kuruluşundan evine naklinin yönlendirilmesi.

-Yatan hastanın bakımı konusunda hasta ve hasta yakınlarına eğitim verilmesi.

-Hasta raporlarının yenilenmesi.

 

Evde Sağlık Hizmetlerinden Kimler Yararlanabilir?

           Yatağa bağımlı hastalar, yatağa yarı bağımlı hastalar, terminal dönem palyatif bakım hastaları, ileri derecedeki kas hastaları, Alzheimer, demans, parkinson tanılı hastalar, ameliyatından sonra bakıma ihtiyacı olan

hastalar, ç
ok ileri yaş immobil hastalar, morbid obezite hastaları, spastik çocuklar, onkolojide palyatif bakım, kas sistemi hastalıkları

Evde Sağlık Hizmetlerine Nasıl Başvurabilirsiniz?

Evde sağlık hizmeti almak isteyen hastalar veya aile bireyleri, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Çağrı Merkezi  444 38 33 (444 EVDE) nolu telefonu arayarak müracaat edebilirler ya da 0212 567 67 05 [67 04)  telefon  numaralarından da birimimize ulaşabilirler.

Çağrı merkezindeki görevli personel hizmet talep eden kişi ile görüşme yaparak gerekli işlemleri başlatır. İlk görüşmeyi takiben İstanbul Evde Sağlık Koordinasyon Merkezi'ndeki görevli sağlık personeli tarafından hizmet talep eden kişi ile görüşme yapılarak hasta ile ilgili hastanenin ekiplerine yönlendirilir.

Evde sağlık hizmeti alacak kişi, hekim ve yardımcı sağlık  personelinden oluşan ekip tarafından  evinde ziyaret edilir. Hizmet alacak kişinin durumu ve sunulacak hizmet belirlenir
.
Hekim tarafından evde sağlık hizmeti alacak kişilerin varsa tedavisini planlayan diğer hekimler ile görüşerek yapılan konsültasyon sonrası evde sağlık hizmeti tedavi planı oluşturulur.

Evde sağlık hizmeti verilen kişilerin mevcut durumları hariç oluşan ACİL DURUMLAR birimin görev alanına girmez. Acil durumlarda 112 İl Ambulans Servisi aranmalı ya da doğrudan Sağlık Kurumları Acil Servisine başvurulmalıdır.

Hizmet Hangi Durumlarda Sonlandırılır?

Hastanın evde sağlık hizmetine ihtiyacının kalmaması, hastanın şifa bulması,hastanın ölmesi,evde hasta bakımı yapılan bireyin ya da yakınının hizmetin sonlandırılmasını istemesi, evde sağlık hizmeti alan hastanın, herhangi bir nedenle bulunduğu yerden taşınması (Hizmet almaya devam etmek isteyen hasta Sağlık Hizmetleri Komisyonuna bu durumu bildirmesi ile yapılacak devir sonrasıhizmetin devamı sağlanır) halinde hizmet sonlandırılmaktadır.

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi Fatih Haseki Merkez Yerleşkesi'nde,  B Blok  4.Kat'ta hizmet vermektedir.

 Tel No: 0212 567 67 04/5