Temel Değerlerimiz
20 Mart 2024

                   DEĞERLERİMİZ:

Hasta Odaklı

Empati, Duyarlılık

Hasta ve Çalışan Güvenliği

Hakkaniyet, Güven

Ulaşılabilir Hizmet

Süreklilik

Kaliteli Hizmet Sunumu

Yenilikleri Takip Etme

İletişim, Bilgi, Paylaşım

Bütüncül Yaklaşım

Şeffaflık Dürüstlük

Ekip Ruhu İşbirliği