Misyon ve Vizyon
20 Mart 2024

MİSYONUMUZ

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin, sağlık hizmetleri sunumunda uygulanacak kalite güvence sistemi dâhilinde hasta ve yakınlarının memnuniyetinin en üst seviyede tutulması, personelde kurum kültürü oluşturarak yaptıkları işten gurur duymalarının sağlanması ve deontoloji ilkelerine sadık kalarak çalışanlara hizmet içi eğitim desteğiyle memnuniyetleri arttırarak kaliteli sağlık hizmeti sunulmasının sağlanması ana misyonumuzdur.        

VİZYONUMUZ

Hastanemizin sağlık hizmetleri sunumunda kalite devamlılığını sağlayabilmesi için önceden belirlenmiş, kısa ve uzun vadeli hedeflerin tutturulabilmesi, hasta güvenliğini ön planda tutup sağlık personelimizide bu konuda dinamik tutarak; hastalarımızın yatışından, taburculuğuna kadar etkili, verimli, kaliteli bir sağlık hizmeti vermek vizyonumuzdur.