Obezite Merkezi
01 Şubat 2024

OBEZİTE MERKEZİ

Bilindiği üzere son zamanlarda yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de obez kişi sayısı giderek artmaktadır. Obezite yalnız kendi varlığı ile ilgili değil, Tip-2 diyabet, hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları, kanser, depresyon, kısırlık ve benzeri ilişkilendirilen hastalıkların yanı sıra sosyal yaşamı da olumsuz olarak etkileyen önemli bir toplum sağlığı sorunu olarak ön plana çıkmıştır.

Bakanlığımız, ülkemiz için giderek önemli bir toplum sağlığı sorunu haline gelen obezitenin önlenmesi ve obezite tedavisinin sağlanması amacıyla halkımıza yönelik sağlıklı yaşam programları geliştirmiş ve uygulamaya koymuştur. Obezitenin tedavisinde etkin ve sürdürülebilir mücadelenin uygulanması amacıyla "Obezite Tedavi Merkezlerinin Yaygınlaştırılması Eylemi” Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı içinde yer almıştır.

Bu eylem kapsamında yeni bir tıbbi uygulama veya tedavi şekli olmayan sadece obezite hastalarına multidisipliner bir yaklaşım ve kombine hareket sistematiğini öngören bir modelin uygulanmasını sağlamak, başarılarını görmek, konuyla ilgili deneyimli ekipler yetiştirerek gelişen örnekleri ülke geneline yaygınlaştırmak üzere ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları bünyesinde Obezite Merkezimiz faaliyet göstermektedir.

Obezite Merkezi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sultangazi Yerleşkesi Poliklinik Binası Zemin Katta aktif olarak hizmet vermektedir.

Obezite Merkezimizde 1 sorumlu hekim, 1 diyetisyen, 1 psikolog, 1 hemşire ve 1 fizyoterapist aktif olarak görev yapmaktadır. Ayrıca dahiliye, kardiyoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, psikiyatri ve genel cerrahi konsültan hekimleri bulunmaktadır. Obezite merkezinde obezitesi olan yani vücut kitle indeksi 30 kg/m2 üzerinde olan bireyler bu multidisipliner ekip tarafından 1 yıl boyunca takip ve tedavi edilmekte, sonrasında da koruma programına alınmaktadır.

Obezite tedavisinin önemli bir parçası da terapötik hasta eğitimidir. Her hastanın multidisipliner bir yaklaşımla, hekim, beslenme uzmanı, egzersiz uzmanı, hemşire ve psikologdan oluşan bir ekip tarafından değerlendirilip; bireysel ve/veya toplu eğitimler verilmesi hasta uyumunu arttırmakta ve bireyin tedavisine aktif katılımıyla başarı oranını yükseltmektedir. Burada amaç; kalıcı yaşam tarzı değişikliğine odaklanmaktır. Bu nedenle obezitesi olan bireylere yeterli zamanın ayrılabildiği, aynı ekip tarafından uzun sure izlenebildiği özelleşmiş merkezlerin varlığı önem kazanmaktadır. Hastanemiz Obezite Merkezi de bu amaca hizmet etmektedir.

  • OBEZİTE MERKEZİ EKİBİ-MART 2021.jpg