Girişimsel Radyoloji
28 Ocak 2022

Girişimsel Radyoloji Anjiografi Ünitesi, hastanemizin Sultangazi Yerleşkesi’nde hizmet vermeye başlaması ile birlikte 01.07.2019 tarihinde açılmıştır.

Eski yerleşkemizde daha önce başka hastanelere sevk edilmek zorunda kalınan hastalarımızı artık kendi bünyemizde tedavi etmekteyiz. Bununla birlikte dış merkezlerden ve diğer hastanelerden de hasta kabul edilmeye başlanmıştır.

Merkezimizde  1 Anjiografi ve 1 Doppler Ultrasonografi cihazı ile her türlü ince iğne ve tru-cut biyopsi işlemleri, non-vasküler girişimsel işlemler ve periferik vasküler anjiografi işlemleri yapılmaktadır.

2 Uzman Hekim, 2 Hemşire, 3 Radyoloji Teknisyeni, 1 Hasta Karşılama Veri Giriş Personeli, 1 Raportör Tıbbi Sekreter ve 1  Temizlik Personeli ile hizmet verilmektedir.

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ BÖLÜMÜNDE YAPILAN İŞLEMLER:

BİYOPSİLER:

Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi

Meme biyopsi, meme lezyon işaretleme

Karaciğer parankim / lezyon biyopsileri

Böbrek parankim / lezyon biyopsileri

Diğer tüm organların ince iğne / tru-cut biyopsileri

BT eşliğinde akciğer biyopsi

BT eşliğinde kemik biyopsi

 
SANTRAL VENÖZ İŞLEMELER:

Geçici diyaliz kateteri takılması

Kalıcı tünelli diyaliz kateteri takılması

Her türlü zorlu ve başarılı olunamayan venöz /arteriel kateterizasyon

Kemoterapi portu takılması

DRENAJLAR:

Parasentez / Torasentez

Abse / sıvı koleksiyon drenajları

Perkütan kist hidatik tedavisi

Perkütan safra kesesi drenajı ( Kolesistostomi)

Perkütan bilier drenaj ( Perkütan Transhepatik Kolanjiografi (PTK) )

Perkütan Nefrostomi

Perkütan Double J stent yerleştirilmesi

TANISAL ANJİOGRAFİLER:

Serebral DSA

Viseral (Çölyak- Mezenter- Renal) DSA

Aorto- Femoro- Politeal DSA

 ANJİOPLASTİLER:

Periferik Arter Stenoz / Oklüzyon Balon Anjioplasti / Stent işlemleri

Viseral Arter Stenozu Balon Anjioplasti / Stent İşlemleri ( Renal / Çölyak / Mezenter Arter)

 

VENÖZ TEDAVİLER:

Lazerle varis tedavisi

Diyaliz Fistülografi ve Anjiioplastisi

DVT Trombektomi / Trombolizis / Anjioplasti

Vena Kava Filtresi yerleştirilmesi

Santral Ven Oklüzyon Tedavisi

Pelvik ven konjesyon tedavisi

 

EMBOLİZASYON TEDAVİLERİ:

Hemoptizide Bronşial Arter Embolizasyonu

GİS kanamalarI tedavisi

Epistaksis tedavisi

Preoperatif kanama kontrolü için baş-boyun tümör embolizasyonu

Posttravmatik kanamaların tedavisi

Postoperatif kanama tedavisi

Uterus atoni kanamalarının tedavisi

Viseral arter anevrizmalarının embolizasyonu

Periferik AVM / hemanjiom embolizasyonu

 

NÖROVASKÜLER İŞLEMLER:

Karotis ve Vertebral Arter Stentleme

İnmede Trombektomi

Serebral Anevrizma Tedavisi

 

ONKOLOJİK TEDAVİLER:

TAKE ( Trans Arteriel Kemo Embolizasyon)

Perkütan Kitle Tedavisi ( Radyofrekans ( RF ), Mikrodalga Ablasyon Tedavisi )