Anemi Polikliniği
02 Ocak 2024

ANEMİ POLİKLİNİĞİ TAKİBİ İLE ETKİN BİR İYİLEŞME SAĞLANMAKTADIR

 

Hastanemizin Dahiliye Kliniği bünyesinde açılan spesifik bir bölüm olan Anemi Polikliniği ile uzun süre kansızlık şikayeti yaşayan, Akdeniz Anemisi gibi kronik bir rahatsızlığı olan hastaların takibi, tedavisi yapılmakta ve devamlılık sağlayan bir tedavi ve takip süreci olması dolayısıyla hastaların etkin bir iyileşme sağlamaları amaçlanmaktadır.

Toplumda sık rastlanan bir hastalık olan aneminin teşhisinden sonra tedavisine başlanmakta; ancak genellikle ilaçların kullanımından sonra hasta kan tahlili kontrollerini yaptırmamakta ve iyileştiğini varsayarak tedaviyi kendiliğinden sonlandırmaktadır. Daha sonra tekrarlayan aynı şikayetlerle tekrar hastaneye başvurmaktadır, dolayısıyla tam bir iyileşme hali sağlanamamaktadır.

Hastanemizde yeni hizmet vermeye başlayan spesifik bir bölüm olan Anemi Polikliğini’nde, aneminin de içinde bulunduğu önceden tespit edilip tedavi edilebilen hastalıklarla ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Ameliyat öncesi hastaların anemi durumu belirlenip ihtiyaca göre tedavisi yapılmakta; böylece hastanın ameliyat esnasında ani olarak kan sıkıntısı yaşamasının da önüne geçilmektedir. Akdeniz anemisi (Talasemi) gibi kronik kansızlığa neden olan hastalıklarda da hastaların düzenli takibi yapılmakta, sürekli  kansızlık sebebiyle tedavi edilmemesi durumunda hastanın sağlığını daha da olumsuz bir tabloya çevirme ihtimali olan hastalıkların önüne geçilmesi sağlanmaktadır.

Anemi Polikliniği, kan kitlesini korumak, kan kaybını en aza indirme, hastalığın gidişatını iyileştirme amacıyla aneminin (kansızlık) uygun idamesini sağlamak ve alternatifleri göz önünde bulundurarak, uygun olduğunda transfüzyon uygulamak için kanıta dayalı tıbbi ve cerrahi kavramların zamanında uygulanmasını sağlayan multidisipliner bir yaklaşım olarak tanımlanabilir. Multidisipliner bir ekip,hastayla birlikte, hastanın kendi kan hacmini en iyi düzeyde tutmak, kan kaybını en aza indirmek ve hastanın anemiye fizyolojik toleransını artırmak için çaba göstermektedir.

Anemi tanısı olan tedavi ve takip gerektiren tüm hastalar poliklinik hizmetinden faydalanabilirler. Bunun için MHRS ve Alo 182 Merkezi Hastane Randevu Sistemi’nden hastalarımız Kansızlık/Anemi Polikliniği için randevu tercihi yaparak muayene ve takipleri için Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni tercih edebilirler.