Hasta Çalışan Hakları ve Sorumlulukları
16 Şubat 2022


HastanınHakları Nelerdir?

·           Hizmetten genel olarak faydalanmahakkı,

·           Bilgilendirme ve bilgi istemehakkı,

·           Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirmehakkı,

·           Mahremiyethakkı,

·           Tedaviyireddetme,durdurulmasınıisteme,tıbbimüdahalelerderızasınınalınmasıverızaçerçevesindehizmetten faydalanmahakkı,

·           Güvenli bir ortamda sağlık hizmeti almahakkı,

·           Dinivecibeleriyerinegetirebilmehakkı,

·           İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlıkhakkı,

·           Ziyaretverefakatçibulundurmahakkı:Hastalarınsağlıktesisininimkanlarıölçüsündevehekiminuygungörmesihalinde refakatçi bulundurmaya hakkıvardır.

·           Hastaların, haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkınıkullanmayahakkıvardır.

 

Hak ihlallerinin önlenmesineyönelik tüm çalışmalar sırasında yapılacak ve işlemlerde“HastaHakları Uygulama Yönergesi  esas olarak kabuledilmiştir.

HastanınSorumlulukları Nelerdir?

Hasta haklarının yanında bir de “hasta sorumluluğu”kavramıortaya çıkmıştır. Hastanın bir sağlık kurulusuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülükleridir.

1. GenelSorumluluklar

2. Sosyal GüvenlikDurumu

3. Sağlık ÇalışanlarınıBilgilendirme

4. Hastane KurallarınaUyma

5. Tedavisi İle İlgili ÖnerilereUyma