T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Kardiyoloji Kliniği


2019-2020 YILI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ EĞİTİM PROGRAMI

Seminerlerimiz her hafta cuma günü anjiyografi bölümündeki seminer salonunda yapılacaktır. Eğitim haftasının verimli olabilmesi için herhangi bir nedenle ( izin , rapor vs) konusunu anlatamayacak olan kişi  en yakın ileri tarihli konusunu anlatacak  kişiyle değişim yapacaktır. Konu anlatma süresi 15 dk olup geri kalan zamanda hafta boyunca karşılaşılan zor vakalar tartışılacaktır.

27 EYLÜL 2019: 2019 ESC AKUT PULMONER EMBOLİ KILAVUZU

-Uzm.Dr.Muhsin Kalyoncuoğlu

4 EKİM  2019: 2019 ESC DİSLİPİDEMİ KILAVUZU

-Uzm.Dr.Halil İbrahim Biter

11 EKİM 2019: 2019 ESC KRONİK KORONER HAST KILAVUZU

-Uzm.Dr.Ali Atam

18 EKİM 2019: 2019 ESC SVT KILAVUZU

-Uzm.Dr.Ziya Apaydın

25 EKİM 2019: ANİ KARDİYAK ÖLÜM KILAVUZUNA KISA BAKIŞ

-Uzm.Dr.Özlem Özbek

17 OCAK 2020: AKS de Risk Sınıflama Sistemleri

Dr. Özlem Özbek

24 OCAK 2020: NONKARDİYAK CERRAHİ ÖNCESİ DEĞERLENDİRME

-Uzm.Dr.Mustafa Sarı

31 OCAK 2020: MORTALİTE VE KOMPLİKSYON TOPLANTISI

-Doç Dr. Mehmet Mustafa Can

7 ŞUBAT 2020: STEMI GÜNCEL KILAVUZU

Dr. Semi Öztürk

14 ŞUBAT 2020: LİTERATÜR TARTIŞMA

-Uzm.Dr. Halil İbrahim Biter

21 ŞUBAT 2020: MİYOKARDİYAL REVASKÜLARİZASYON KILAVUZU

-Uzm.Dr.Gündüz Durmuş

28 ŞUBAT 2020: MORTALİTE VE KOMPLİKSYON TOPLANTISI

6 MART 2020: NSTEMI GÜNCEL KILAVUZU

-Uzm.Dr. Sinem Çakallı

13 Mart 2020:  LİTERATÜR TARTIŞMA

-Uzm.Dr. Semi Öztürk

20 MART: HİPERTANSİYON

Dr. Ali ATAM

27 MART 2020: MORTALİTE VE KOMPLİKSYON TOPLANTISI

3 NİSAN 2020: GEBELİK VE KALP HASTALIKLARI

-Uzm.Dr. Ziya Apaydın

10 NİSAN 2020: AF DE HIZ KONTROLÜNDE AV NOD ABLASYONU VE KALICI KALP PİLİ

Uzm. Dr. Muhsin Kalyoncuoğlu

17 NİSAN 2020: KRONİK KALP YETERSİZLİĞİ

-Uzm.Dr. Gündüz Durmuş

24 NİSAN 2020: MORTALİTE VE KOMPLİKSYON TOPLANTISI

8 MAYIS 2020: AKUT KALP YETERSİZLİĞİ

-Uzm.Dr.Özlem Özbek

15 MAYIS 2020: LİTERATÜR TARTIŞMA

Uzm. Dr. Ali ATAM

22 MAYIS 2020: SENKOP

Uzm.Dr.Halil İbrahim Biter

29 MAYIS 2020: MORTALİTE VE KOMPLİKSYON TOPLANTISI

5 Haziran 2020:  PERİKARD HASTALIKLARI

Uzm. Dr. Sinem Çakallı

12 Haziran 2020: LİTERATÜR TARTIŞMA

Uzm.Dr. Mustafa Sarı