T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Nöroşirurji Kliniği


SBÜ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2019-2020 Akademik Yılı Eğitim Programı

06.09.2019 – Nörolojik muayeneDr. Oğuz BARAN

13.09.2019 – Beyin metabolizması – Dr. Muhammet Arif ÖZBEK

20.09.2019–Kranial BT/MRG, moleküler ve nükleer görüntüleme teknikleri–Dr. Tahsin SAYGI

27.09.2019 – Bilinç ve bozuklukları -Dr. Şevket EVRAN

04.10.2019 – Nöroanestezi –Dr. Bekir Mahmut KILINÇ

11.10.2019 – Beyin ödemi ve herniasyon sendromları - Dr. Şevket EVRAN

18.10.2019 – Travmatik intrakranial kanamalar (SDH, EDH, SAH) ve travmatik beyin hasarı – Dr. Salim Tuğrul TON

25.10.2019 – Beyin ölümü – Dr. Nurgül BALCI OKTEM

01.11.2019 – Anevrizmalı Subaraknoidal Kanamalar ve Tedavisi – Dr. Ahmet KAYHAN

08.11.2019 – Beyin tümörleri sınıflaması (WHO 2016) -Dr. Bekir Mahmut KILINÇ

15.11.2019 – Beyaz Cevher Anatomisi ve Glial Tümör Cerrahisi - Dr. Oğuz BARAN

22.11.2019 – Nöroşirurjide stereotaktik radyocerrahi uygulamaları – Dr. Doğa UĞURLAR

29.11.2019 – Hidrosefali –Dr. Muhammet Arif ÖZBEK

06.12.2019 – Spinal travmalı hastaya yaklaşım - Dr. Aykut AKPINAR

13.12.2019 – Düşük ve yüksek dereceli glial tümörler -Dr. Oğuz BARAN

20.12.2019 – Lomber disk hernileri – Dr. Mustafa Ali AKÇETİN

27.12.2019 – Metastatik beyin lezyonları ve tedavi seçenekleri - Dr. Tahsin SAYGI

03.01.2020 – Hemanjiyoblastomlar - Doç. Dr. Ali Osman AKDEMİR

10.01.2020 – Lomber dar kanal – Dr. Mehmet Nihat DİNÇBAL

17.01.2020 – Spinal konjenital malformasyonlar -Dr. Muhammet Arif ÖZBEK

24.01.2020 – Spondilolistezis - Dr. Nurgül BALCI OKTEM

31.01.2020 – Meningiomlar - Dr. Ahmet KAYHAN

07.02.2020 – Servikal Disk Hernileri - Dr. Salim Tuğrul TON

14.02.2020 – Hipofiz adenomları –Dr. Mustafa Ali AKÇETİN

21.02.2020 – Tuzak nöropatiler - Dr. Mehmet Nihat DİNÇBAL

28.02.2020 – Spinal tümörler - Dr. Şevket EVRAN

06.03.2020 – Araknoid kistler - Dr. Salim Tuğrul TON

13.03.2020 –BOS Kaçakları ve Tedavisi -Dr. Aykut AKPINAR

20.03.2020 – Arteriovenöz malformasyonlar ve tedavisi -Dr. Ahmet KAYHAN

27.03.2020 – Omurga biyomekaniği, fiksasyon ve füzyon - Dr. Aykut AKPINAR

03.04.2020 – Periferik Sinir Yaralanmaları-Dr. Tahsin SAYGI

10.04.2020 – Köşe tümörleri –Dr. Şevket EVRAN

17.04.2020 – Kavernöz malformasyonlar - Dr. Tahsin SAYGI

24.04.2020 – Fonksiyonel nöroşirurji - Dr. Ahmet KAYHAN

30.04.2020 – Kordoma ve tedavisi -Doç. Dr. Ali Osman AKDEMİR

08.05.2020 – Torakal disk hernileri -Dr. Bekir Mahmut KILINÇ

15.05.2020 – Epilepsi cerrahisi – Dr. Oğuz BARAN

22.05.2020 – Chiari malformasyonları ve tedavi modaliteleri - Dr. Tahsin SAYGI

29.05.2020 – Kraniosinostoz -Dr. Muhammet Arif ÖZBEK

05.06.2020 – Nöroşirurjide enfeksiyonlar - Dr. Şevket EVRAN

12.06.2020 – Nöroşirurjide komplikasyonlar ve yönetimi - Dr. Oğuz BARAN