T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Hasta Rehberi


Hasta Ziyaretlerinde Uyulması Gereken Kurallar

Ziyaret Politikamız; hastalarımızın sağlığını ve güvenliğini koruyarak, hastanemizin genel işleyişini aksatmadan hasta ziyaretlerinin yapılmasını sağlamaktır.

Acil durumlarda, tedavinin engellenebileceği durumlarda ziyaretlere sınırlandırma getirilebilir.

·                    Hasta ziyaretlerimiz,              Hafta İçi                                                           Hafta Sonu

Gündüz  : 13:00-14:00                                    Gündüz :13:00-15:00

  Gece       : 19:30- 21:30                                   Gece       : 19:30-21:30

·                    Her hasta için aynı anda iki (2) kişiden fazla ziyaretçi kabul edilmemektedir. Servislerde ziyaret süresi 15 dakikayı geçmemelidir.

·                    Ziyaret saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır.

·                    Bebekler ve 12 yaşından küçük çocuklar, yatan hastanın sağlığını koruması amacıyla ziyaretçi olarak getirilmemelidir.

·                    Enfeksiyon riskini önlemek amacıyla, ziyaretçiler hasta yataklarına oturmamalı ve hasta eşyalarını kullanmamalıdır. Ziyaret öncesi ve sonrası eller mutlaka yıkanmalı ya da el antiseptiği ile ovularak temizlenmelidir.

·                    Hastanın sağlığı ve güvenliği açısından  yiyecek ve içecek getirilmemelidir

·                    Hastalarımızın ziyareti tıbbi nedenlerle hekimi tarafından yasaklandıysa ziyaret konusunda ısrar edilmemelidir.

·                    Ziyaret sırasında hastanın oda kapısında ya da yatak başında “İzolasyon İşaretleri” var ise hemşire ile görüşmeden hasta odasına girmeyiniz/ hasta ile temas etmeyiniz.

·                    Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar, grip ve  nezle gibi bilinen bir bulaşıcı hastalığı olan hasta yakınları hasta ziyaretine gelmemelidir.

·                    Hastalarımızı enfeksiyondan korumak amacıyla hasta odalarına canlı çiçek kabul edilmemektedir.

·                    Bağışıklığı baskılanmış hastaların, tıbbi bakım ve tedavilerinin yapıldığı yoğun bakım ünitesine ve enfeksiyon riskinin bulunduğu riskli alanlara, çiğ sebze ve meyve gibi riskli gıdalar ile kabul edilmemektedir.

·                    Hastalarımızın tedavi ve muayene işlemleri sırasında ziyaretçilerin odadan çıkarak hasta mahremiyetine özen göstermesi beklenmektedir.

·                    Hastalarımızın sağlığı ve servis güvenliği açısından gürültü yapılmaması gerekmektedir.

·                    Hastanemiz 24 saat güvenlik kamerası ile izlenmektedir. Güvenlik görevlilerimiz her türlü paketi kontrol etme ve olabilecek olaylara karşı müdahale etme yetkisine sahiptir.

·                    Ziyaret sona erdiği halde kalmaya devam eden ziyaretçilere, ziyaretin sona erdiğine dair nezaket kurallarına uygun olarak bilgi verilir. Kalmakta ısrar eden veya sorun çıkaran ziyaretçiler olduğu takdirde, güvenlik görevlileri hasta odasını boşaltır.

·                    Yoğun Bakım Ünitesinde yatan hastaların ziyaretleri; ilgili hekimin uygun görmesi durumunda gerçekleştirilir.

·                    Hastanemizin tüm hizmet alanlarında sigara içilmesi yasaktır. İçenlere 4207 sayılı kanun gereğince para cezası uygulanmaktadır.

·                    Ziyaret saatleri dışında hasta yatışının gerçekleştiği durumlarda, en fazla iki(2) hasta yakınının hastaya yardımcı olmasına izin verilir. Yatışı takiben ilk 30 dakika içinde, refakatçi dışında diğer hasta yakınlarının odadan ayrılmasına özen gösterilmelidir. Özellikli birimlerin ziyaretçi  (Yoğun Bakımlar, Doğumhane…vb)kuralları ilgili birim tarafından belirlenmiştir.

Refakatçi Palitikamız (Refakatçilerin Uyması Gereken Kurallar)

·           Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir ve refakatçi yalnızca bir  kişi ile sınırlıdır.

·           Hasta yatışında, refakatçiye “REFAKATÇİ KARTI” ilgili klinik sorumlu hemşiresi tarafından verilir. Taburculuk işlemleri gerçekleştikten sonra Refakatçi Kartı sorumlu hemşireye teslim edilmelidir.

·           Refakatçiler hastaların uygun olmadığı durumlarda hasta odasında bulunan malzemeleri teslim almak ve taburculuk esnasında tekrar teslim etmekle yükümlüdür.

·           Yoğun bakımlarımızda refakatçi bulundurulmaz.

·           Odada birden fazla yatak bulunan kadın hasta odalarında erkek refakatçi kabul edilmez

·           Hastanın hemşire tarafından bakımına izin verilen ölçüde refakatçilerde hasta bakımına katılabilir.

·           Bulaşıcı ve salgın hastalığı bulunan hasta yakınları refakatçı kalamaz.

·           Hemşirelerce verilen hasta bakım eğitimi kurallarına uyulmalıdır.(El hijyeni, izolasyon, düşme riski eğitimi)

·           Refakat sırasında hastanın oda kapısında ya da yatak başında “İzolasyon İşaretleri” var ise hemşire ile görüşerek hasta odasında bulunulduğu ya da hasta ile temas edileceği zaman uygun koruyucu ekipman (maske, önlük, eldiven vb.) kullanımı konusunda bilgi alınmalı ve ekipman kullanımı konusunda gerekli hassasiyet gösterilmelidir.

·           Enfeksiyon riskini önlemek amacıyla  Hasta ile temas öncesi ve sonrası eller mutlaka yıkanmalı ya da el antiseptiği ile ovularak temizlenmelidir.

·           Hekim vizitleri sırasında refakatçilerin ve diğer ziyaretçilerin hasta odalarını boşaltmaları ve bekleme salonunda beklemeleri gerekmektedir. Vizit sırasında gerek duyulursa, refakatçi çağrılabilir. Hekim tarafından kalmasına izin verilen refakatçiler hasta odasında kalabilirler.

·           Hekim vizitleri sırasında refakatçilerin ve diğer ziyaretçilerin hasta odalarını boşaltmaları ve bekleme salonunda beklemeleri gerekmektedir. Vizit sırasında gerek duyulursa, refakatçi çağrılabilir. Hekim tarafından kalmasına izin verilen refakatçiler hasta odasında kalabilirler.

·           Hasta odalarında bulunan TV, hasta yatağı refakatçi koltuğu, buzdolabı ve dolapların yerleşim yerleri kesinlikle değiştirilmemelidir.

·           Hastaya ve refakatçiye ait tüm eşyalar düzenli tutulmalı ve dolaplara yerleştirilmelidir.

·           Hastalarımızı enfeksiyondan korumak amacıyla hasta odalarına canlı çiçek kabul edilmemektedir.

·           Enfeksiyon bulaşma/bulaştırma riskine karşı refakatçilerin hastaya ait eşyaları kullanmaması, hasta yataklarına oturmaması gerekmektedir.

·           Refakatçiler; ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaların, hastane dışına çıkarmamalı veya yatağını değiştirmemelidir.

·           Televizyon yüksek volümde açılmamalı, telefon konuşmaları yüksek sesle yapılmamalıdır.

·           Hastanemizin tüm hizmet alanlarında sigara içilmesi yasaktır.  İçenlere 4207 sayılı kanun gereğince para cezası uygulanır.

·           Hasta rafakatçileri;  hastanemiz bünyesinde belirlenen kurallara uymakla yükümlüdür.