T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji