T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği


HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ

2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ SEMİNER LİSTESİ

03/10/2019

Asistan Eğitimi ve Asistan Karnesi

Prof. Dr. Murat ELEVLİ

07/10/2019

Kritik Hastanın Tanınması

Doç. Dr. H. Nilgün SELÇUK DURU

10/10/2019

Kolestatik Karaciğer

Uz. Dr. Güzide DOĞAN

14/10/2019

Yenidoğanın Noninvazif Mekanik Ventilasyonu

Prof. Dr. Derya BÜYÜKKAYHAN

17/10/2019

Transplantasyon

Uz. Dr. Bağdagül AKSU

21/10/2019

Çocuklukta Kore ve Koreatetoz

Doç. Dr. Semih AYTA

24/10/2019

Kardiyomiyopatiler

Uz. Dr. Canan YOLCU

31/10/2019

Yenidoğanın Fizik Muayenesi

Uz. Dr. Demet OĞUZ

04/11/2019

Tıbbi Malpraktis’in Doktor Hayatındaki Rolü

Prof. Dr. Murat ELEVLİ

07/11/2019

Diyabetik Ketoasidoz Tanı ve Tedavisi

Uz. Dr. Seniha KİREMİTÇİ YILMAZ

11/11/2019

Yenidoğanın İnvazif Mekanik Ventilasyonu – Konvansiyonel Yöntemler

Prof. Dr. Derya BÜYÜKKAYHAN

14/11/2019

Brusellada Tanı ve Tedavi

Uz. Dr. Gülşen AKKOÇ

18/11/2019

Epileptik Nöbetler ve Sendromlar

Uz. Dr. Senem AYÇA

21/11/2019

Çocuklarda Karın Ağrılarına Yaklaşım

Uz. Dr. Fatma SARAÇ

25/11/2019

Kronik Böbrek Yetmezliği’nde Anemi ve Kalsiyum Metabolizması Bozuklukları

Uz. Dr. Bağdagül AKSU

28/11/2019

Olgularla Anemili Hastaya Yaklaşım

Doç. Dr. H. Nilgün SELÇUK DURU

02/12/2019

Prematüre Bebeğin Erken Dönem Sorunları

Uz. Dr. Burcu CEBECİ

05/12/2019

Boy Kısalıklarına Yaklaşım

Uz. Dr. Seniha KİREMİTÇİ YILMAZ

09/12/2019

Meningokoksemi Tanı, Tedavi ve Korunma

Uz. Dr. Gülşen AKKOÇ

12/12/2019

İnflamatuvar Barsak Hastalıkları

Uz. Dr. Güzide DOĞAN

16/12/2019

Otoimmün Ensefalitler

Doç. Dr. Semih AYTA

19/12/2019

Perinatal Asfiksi

Uz. Dr. Burcu CEBECİ

23/12/2019

Taşiaritmiye Yaklaşım

Uz. Dr. Canan YOLCU

26/12/2019

Nefrotik Sendrom

Uz. Dr. Ayşe AĞBAŞ

30/12/2019

Prenatal Dönem Sorunlarının Yenidoğana Etkileri

Uz. Dr. Demet OĞUZ

02/01/2020

Sağlıklı ve Kalp Hastalığı olan Sporcuların Kalp Sağlığının Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Murat ELEVLİ

06/01/2020

Çocukta Epilepsi Tedavisinde Temel Prensipler

Uz. Dr. Senem AYÇA

09/01/2020

Yenidoğanın Doğumhane Bakımı ve Altın Dakikalar

Uz. Dr. Özlem AKGÜN

13/01/2020

Çocuklarda Temel Yaşam Desteği

Uz. Dr. Süleyman BAYRAKTAR

16/01/2020

Akut Bronşiyolit Tanı ve Tedavisindeki Yenilikler

Uz. Dr. Kamil ŞAHİN

20/01/2020

Tekrarlayan İYE-CAKUT

Uz. Dr. Ayşe AĞBAŞ

23/01/2020

Yenidoğanın İnvazif Mekanik Ventilasyonu – İleri Yöntemler

Prof. Dr. Derya BÜYÜKKAYHAN

27/01/2020

Portal Hipertansiyon

Uz. Dr. Güzide DOĞAN

30/01/2020

Prematüre Bebeğin Geç Dönem Sorunları

Uz. Dr. Burcu CEBECİ

03/02/2020

Senkop

Uz. Dr. Canan YOLCU

06/02/2020

Akut Böbrek Hasarı

Uz. Dr. Bağdagül AKSU

10/02/2020

Anne Sütü, Emzirme ve Bebek Dostu Hastane Uygulamaları

Uz. Dr. Demet OĞUZ

13/02/2020

Çocukluk Çağı Tiroid Hastalıkları

Uz. Dr. Seniha KİREMİTÇİ YILMAZ

17/02/2020

Otizm Spektrumu ve Nörolojik Yönleri

Doç. Dr. Semih AYTA

20/02/2020

Solunum Yetmezliğinin Tanınması ve Tedavisi

Uz. Dr. Süleyman BAYRAKTAR

24/02/2020

FMF ve Periyodik Ateş Sendromları

Doç. Dr. H. Nilgün SELÇUK DURU

27/02/2020

Yenidoğanda Total Parenteral Beslenme

Prof. Dr. Derya BÜYÜKKAYHAN

02/03/2020

Ulusal Aşı Takviminde Yer Alan Aşılar ve Aşı Takviminde Yer Almayan Aşılar

Uz. Dr. Gülşen AKKOÇ

05/03/2020

Yenidoğanda Transfüzyon

Uz. Dr. Burcu CEBECİ

09/03/2020

Yenidoğan Sarılıklarına Yaklaşım

Uz. Dr. Emel ATAOĞLU

12/03/2020

Riskli Yenidoğana Yaklaşım

Uz. Dr. Özlem AKGÜN

16/03/2020

Hipotonik İnfanta Yaklaşım

Uz. Dr. Senem AYÇA

19/03/2020

Pulmoner Hipertansiyon

Uz. Dr. Canan YOLCU

23/03/2020

Adrenal Yetmezlik

Uz. Dr. Seniha KİREMİTÇİ YILMAZ

26/03/2020

Yenidoğanda Metabolik Problemler: Hipo-Hiperglisemi, Hipokalsemi, Metabolik Asidoz, Hiperamonyemi

Uz. Dr. Demet OĞUZ

30/03/2020

Fonksiyonel Karın Ağrısı Bozuklukları

Uz. Dr. Güzide DOĞAN

02/04/2020

Siyanozlu Hastaya Yaklaşım

Prof. Dr. Murat ELEVLİ

06/04/2020

İşeme Bozukluğu - VUR

Uz. Dr. Ayşe AĞBAŞ

09/04/2020

Yenidoğan Sepsisi

Uz. Dr. Emel ATAOĞLU

13/04/2020

Çocuk – Ergende Baş Ağrıları

Doç. Dr. Semih AYTA

16/04/2020

Kemik, Eklem ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları

Uz. Dr. Gülşen AKKOÇ

20/04/2020

Çocuklarda Travmaya Yaklaşım

Uz. Dr. Fatma SARAÇ

27/04/2020

Çocuklarda İleri Yaşam Desteği

Uz. Dr. Süleyman BAYRAKTAR

30/04/2020

Ekstremite Ağrısı ile Başvuran Çocuğa Yaklaşım

Doç. Dr. H. Nilgün SELÇUK DURU

04/05/2020

Nörojen Mesaneli Çocuk

Uz. Dr. Bağdagül AKSU

07/05/2020

Tedavi Edilebilir Metabolik Epilepsiler

Uz. Dr. Senem Ayça

11/05/2020

Konjenital Anomalilere Yaklaşım

Uz. Dr. Fatma SARAÇ

14/05/2020

Lenfadenopatili Hastaya Yaklaşım

Uz. Dr. Kamil ŞAHİN

18/05/2020

Şok ve Tedavisi

Uz. Dr. Süleyman BAYRAKTAR

21/05/2020

Tubulopati –Asit Baz Bozuklukları

Uz. Dr. Ayşe AĞBAŞ

28/05/2020

Çocuklarda Alerjik Hastalıklar

Uz. Dr. Azer KILIÇ BAŞKAN

Prof. Dr. Murat ELEVLİ

Çocuk Sağ. ve Hast. Kliniği

Eğitim Sorumlusu