T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği


SBÜ Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
2019-2020 Yılı Eğitim Programı

Tarih

Konu

Konuşmacı

01.10.2019

Çekirdek Eğitim Müfredatı ve Asistan Karnesi Kullanımı

Dr. Merve Vanlı / Prof. Dr. Mustafa Yıldırım

07.10.2019

Literatür Saati / Olgu Tartışması

08.10.2019

Seminer: Batı Nil Ateşi

Dr. Ceyda Geyiktepe / Prof. Dr. Mustafa Yıldırım

14.10.2019

Literatür Saati / Olgu Tartışması

15.10.2019

Seminer: Diyabetik Ayak Enfeksiyonları

Uzm. Dr. İnci Yılmaz Nakir

21.10.2019

Literatür Saati / Olgu Tartışması

22.10.2019

Seminer: Ateşli ve Döküntülü Hastaya Yaklaşım

Dr. Mediha Bozkurt / Prof. Dr. Mustafa Yıldırım

28.10.2019

Literatür Saati / Olgu Tartışması

04.11.2019

Literatür Saati / Olgu Tartışması

05.11.2019

Seminer: Akut Viral Hepatitler

Dr. Merve Kılıç Tekin / Prof. Dr. Mustafa Yıldırım

11.11.2019

Literatür Saati / Olgu Tartışması

12.11.2019

Seminer: Antibiyogram ve Kısıtlı Bildirim

Uzm. Dr. Hatice Erdoğan

18.11.2019

Literatür Saati / Olgu Tartışması

19.11.2019

Seminer: Akut Viral Menenjitler

Dr. Büşra Demir / Doç. Dr. Gönül Şengöz

25.11.2019

Literatür Saati / Olgu Tartışması

26.11.2019

Seminer: Hepatit C Enfeksiyonunda Yeni Tedaviler

Uzm. Dr. Meltem Yazla

02.12.2019

Literatür Saati / Olgu Tartışması

03.12.2019

Seminer: Cerrahi Alan Enfeksiyonları ve Proflaksi

Prof. Dr. Mustafa Yıldırım

09.12.2019

Literatür Saati / Olgu Tartışması

10.12.2019

Seminer: Laboratuvar Güvenliği

Uzm. Dr. Feride Velaei

16.12.2019

Literatür Saati / Olgu Tartışması

17.12.2019

Seminer: HIV Enfeksiyonunun Kliniği ve Lab. Testleri

Dr. Kübra Karanalbant / Doç. Dr. Gönül Şengöz

23.12.2019

Literatür Saati / Olgu Tartışması

24.12.2019

Seminer: HIV Enfeksiyonlu Hastanın İzlemi

Dr. Ceyda Geyiktepe / Doç. Dr. Filiz Pehlivanoğlu

30.12.2019

Literatür Saati / Olgu Tartışması

31.12.2019

Seminer: Antiretroviral Tedavi İlkeleri

Dr. Vahibe Aydın / Doç. Dr. Filiz Pehlivanoğlu

06.01.2020

Literatür Saati / Olgu Tartışması

07.01.2020

Seminer: HIV Enfeksiyonu ve Gebelik

Dr. Melike Nur Kültür / Doç. Dr. Gönül Şengöz

13.01.2020

Literatür Saati / Olgu Tartışması

14.01.2020

Seminer: HIV ve Koenfeksiyonlar (Hepatit B, C ve Tbc)

Dr. Mediha Bozkurt / Doç. Dr. Filiz Pehlivanoğlu

20.01.2020

Literatür Saati / Olgu Tartışması

21.01.2020

Seminer: HIV ve Eşlik Eden Enfeksiyonların Yönetimi

Dr. Büşra Demir / Prof. Dr. Mustafa Yıldırım

27.01.2020

Literatür Saati / Olgu Tartışması

28.01.2020

Seminer: HIV Enfeksiyonunda Proflaksi

Dr. Merve Kılıç Tekin / Doç. Dr. Gönül Şengöz

03.02.2020

Literatür Saati / Olgu Tartışması

04.02.2020

Seminer: HIV ve Yandaş Hastalıkların Yönetimi

Dr. Merve Vanlı / Doç. Dr. Gönül Şengöz

10.02.2020

Literatür Saati / Olgu Tartışması

11.02.2020

Seminer: Hepatosplenik Kandidiyaz

Uzm. Dr. İnci Yılmaz Nakir

17.02.2020

Literatür Saati / Olgu Tartışması

18.02.2020

Seminer: C. difficile Enf. ve Antibiyotik İlişkili İshal

Uzm. Dr. Esra Zerdali

24.02.2020

Literatür Saati / Olgu Tartışması

25.02.2020

Seminer: Sıtma

Doç. Dr. Filiz Pehlivanoğlu

02.03.2020

Literatür Saati / Olgu Tartışması

03.03.2020

Seminer: Babesiyoz

Dr. Melike Nur Kültür / Doç. Dr. Filiz Pehlivanoğlu

09.03.2020

Literatür Saati / Olgu Tartışması

10.03.2020

Seminer: Akciğer Dışı Tüberküloz

Doç. Dr. Gönül Şengöz

16.03.2020

Literatür Saati / Olgu Tartışması

17.03.2020

Seminer: Transfüzyon ve Transplantasyonla Geçen Enf.

Dr. Ceyda Geyiktepe / Doç. Dr. Gönül Şengöz

23.03.2020

Literatür Saati / Olgu Tartışması

24.03.2020

Seminer: Sifiliz

Dr. Merve Kılıç Tekin / Doç. Dr. Filiz Pehlivanoğlu

30.03.2020

Literatür Saati / Olgu Tartışması

31.03.2020

Seminer: İnsan ve Hayvan Isırıklarına Yaklaşım

Uzm. Dr. Meltem Yazla

06.04.2020

Literatür Saati / Olgu Tartışması Seminer:

07.04.2020

Seminer: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi

Doç. Dr. Filiz Pehlivanoğlu

13.04.2020

Literatür Saati / Olgu Tartışması

14.04.2020

Seminer: Kemik ve Eklemin Protez Enfeksiyonları

Dr. Merve Vanlı / Doç. Dr. Filiz Pehlivanoğlu

20.04.2020

Literatür Saati / Olgu Tartışması

21.04.2020

Seminer: Sağlık Hizmetiyle İlişkili Pnömoni ve Korunma

Doç. Dr. Gönül Şengöz

27.04.2020

Literatür Saati / Olgu Tartışması

28.04.2020

Seminer: Miyokardit ve Perikardit

Dr. Kübra Karanalbant / Prof. Dr. Mustafa Yıldırım

04.05.2020

Literatür Saati / Olgu Tartışması

05.05.2020

Seminer: Hepatit B ve İmmunsüpresyon

Prof. Dr. Mustafa Yıldırım

11.05.2020

Literatür Saati / Olgu Tartışması

12.05.2020

Seminer: CMV Enfeksiyonları

Uzm. Dr. Esra Zerdali

18.05.2020

Literatür Saati / Olgu Tartışması

25.05.2020

Literatür Saati / Olgu Tartışması

26.05.2020

Seminer: Toksoplazmoz

Dr. Büşra Demir / Doç. Dr. Filiz Pehlivanoğlu

01.06.2020

Literatür Saati / Olgu Tartışması

02.06.2020

Seminer: Q Ateşi

Dr. Mediha Bozkurt / Doç. Dr. Gönül Şengöz

08.06.2020

Literatür Saati / Olgu Tartışması

09.06.2020

Seminer: Nokardiyoz

Dr. Melike Nur Kültür / Prof. Dr. Mustafa Yıldırım

15.06.2020

Literatür Saati / Olgu Tartışması

16.06.2020

Seminer: Aktinomikoz

Dr. Vahibe Aydın / Prof. Dr. Mustafa Yıldırım

22.06.2020

Literatür Saati / Olgu Tartışması

23.06.2020

Seminer: Tularemi

Dr. Kübra Karanalbant / Doç.Dr. Filiz Pehlivanoğlu

29.06.2020

Literatür Saati / Olgu Tartışması

30.06.2020

Seminer: Kemoproflaksi

Dr. Vahibe Aydın / Doç. Dr. Gönül Şengöz

Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM                                                                                           Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği                                                                                             Eğitim Sorumlusu