T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Nöroloji Kliniği


2019-2020 EĞİTİM DÖNEMİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ SEMİNER PROGRAMI

Ekim (2019)

02.10.2018

EMG Teorik

Dr. Sefer Günaydın

04.10.2019

Kas Hastalıkları

Dr. Büşra Şişman

09.10.2019

EMG Teorik

Dr. Sefer Günaydın

11.10.2019

Nöromüsküler Kavşak Hastalıkları

Dr. Ozan Tangur

16.10.2019

EMG Teorik

Dr. Sefer Günaydın

18.10.2019

Kök ve Pleksus Hastalıkları

Dr. Ezgi Bakırcıoğlu Duman

23.10.2019

Vaka Tartışması/Literatür

Asistan/Uzman

25.10.2019

Periferik Sinir Hastalıkları

Dr. Duran Bayar

Kasım (2019)

01.11.2019

Motor Nöron Hastalıkları

Dr. Ezgi Bakırcıoğlu Duman

06.11.2019

Vaka Tartışması-EMG

Dr. Hürtan Acar

08.11.2019

İskemik İnme ve Tedavisi

Dr. Ozan Tangur

13.11.2019

Vaka Tartışması-EEG

Dr. A.Özlem Çokar

22.11.2019

Hemorajik İnme ve Tedavisi

Dr. Ozan Tangur

26.11.2019

ARRAY inceleme/Genetik

Dr.Uzm. Dr. Mehmet Buğrahan Düz,

Tıbbi Genetik

27.11.2019

Vaka Tartışması/Literatür

Asistan/Uzman

29.11.2019

Bilinç Bozuklukları (koma, deliryum, kronik bilinç bozuklukları)

Dr. Büşra Şişman

Aralık (2019)

04.12.2019

Vaka Tartışması-EEG

Dr. A.Özlem Çokar

06.12.2019

Beyin Ödemi ve BOS Dolaşım Bozuklukları

Dr. Büşra Şişman

11.12. 2019

Vaka Tartışması-EMG

Dr. Hürtan Acar

13.12.2019

Epilepsi

Dr. Aytül Mutlu

19.12.2019

Nörogenetik (olgular eşliğinde)

Dr.Uzm. Dr. Mehmet Buğrahan Düz,

Tıbbi Genetik

20.12.2019

Status Epileptikus

Dr. Zeynep Acar

25.12.2019

Vaka Tartışması/Literatür

Asistan/Uzman

27.12.2019

Alzheimer Hastalığı

Dr. Ayla Çulha Oktar

Ocak (2020)

03.01.2020

Diğer Demanslar

Dr. Büşra Şişman

09.01.2020

Tıbbi genetik laboratuvarlarında yapılan testler ve nörolojide kullanım alanları

Dr.Uzm. Dr. Mehmet Buğrahan Düz,

Tıbbi Genetik

10.01.2020

Multipl Skleroz, Tanı ve Ayırıcı tanı

Dr. Belgin Petek Balcı

15.01.2020

Vaka Tartışması-EEG

Dr. A. Özlem Çokar

17.01.2020

Multipl Skleroz ve Tedavisi

Dr. Belgin Petek Balcı

23.01.2020

Mutasyon çeşitleri ve fenotipik etkileri-1

Dr.Uzm. Dr. Mehmet Buğrahan Düz,

Tıbbi Genetik

24.01.2020

Diğer Demyelinizan Hastalıklar

Dr. Ezgi Bakırcıoğlu Duman

29.01.2020

Vaka Tartışması/Literatür

Asistan/Uzman

31.01.2020

Otonom Sinir Sistemi Hastalıkları

Dr. Duran Bayar

Şubat (2020)

06.02.2020

Mutasyon çeşitleri ve fenotipik etkileri-2

Dr.Uzm. Dr. Mehmet Buğrahan Düz,

Tıbbi Genetik

07.02.2020

Parkinson Hastalığı ve Tedavisi

Dr. Özlem Selçuk

12.02.2020

Vaka Tartışması-EMG

Dr. Sefer Günaydın

14.02.2020

Diğer Hareket Bozuklukları

Dr. Cansu Tunç

20.02.2020

Mendelyan kalıtım ve genel terminoloji

Dr.Uzm. Dr. Mehmet Buğrahan Düz,

Tıbbi Genetik

21.02.2020

Uyku Bozuklukları

Dr. Aytül Mutlu

26.02.2020

Vaka Tartışması/Literatür

Asistan/Uzman

28.02.2020

Başağrısı

Dr. Sevda Kural

Mart (2020)

05.03.2020

Nonmendelyan kalıtım modeli ve nörogenetik hastalıklar

Dr.Uzm. Dr. Mehmet Buğrahan Düz,

Tıbbi Genetik

06.03.2020

Ataksi Sendromları

Dr. Duran Bayar

11.03.2020

Vaka Tartışması-EEG

Dr. A. Özlem Çokar

13.03.2020

Spinal Kord Hastalıkları

Dr. Cansu Tunç

19.03.2020

Nörogenetik hastalarına semptomlar üzerinden yaklaşım

Dr.Uzm. Dr. Mehmet Buğrahan Düz,

Tıbbi Genetik

20.03.2020

Sinir Sistemi Enfeksiyonları

Dr. Ozan Tangur

25.03.2020

Vaka Tartışması-EMG

Dr. Hürtan Acar

27.03.2020

Nörobehçet Hastalığı/Paraneoplastik Hastalıklar

Dr. Ezgi Bakırcıoğlu Duman

Nisan  (2020)

02.04.2020

Faktör V ve Protrombin mutasyonlarının anlamı ve meta analizlerin sonuçları

Dr.Uzm. Dr. Mehmet Buğrahan Düz,

Tıbbi Genetik

03.04.2020

Kraniyal Sinir Hastalıkları

Dr. Büşra Şişman

08.04.2020

Vaka Tartışması-EEG

Dr. A. Özlem Çokar

10.04.2020

Nörolojik Hastalıkların Sistemik Komplikasyonları

Dr. Duran Bayar

16.04.2020

Erişkin Nörofibramatozis-1 hastalarının takibi

Dr.Uzm. Dr. Mehmet Buğrahan Düz,

Tıbbi Genetik

17.04.2020

Nörooftalmolojik Hastalıklar

Dr. Cansu Tunç

22.04.2020

Vaka Tartışması-EMG

Dr. Zeynep Acar

24.04.2020

Sistemik Hastalıkların Nörolojik Komplikasyonları

Dr. Duran Bayar

29.04.2020

Vaka Tartışması/Literatür

Asistan/Uzman

Mayıs (2020)

01.05.2020

Nöroüroloji

Dr. Duran Bayar

07.05.2020

Herediter Spastik Parapleji genetiği

Dr.Uzm. Dr. Mehmet Buğrahan Düz,

Tıbbi Genetik

08.05.2020

Nörolojik Bulgu Yaratan Nutrisyonel ve Toksik Hastalıklar

Dr. Ozan Tangur

13.05.2020

Vaka Tartışması/Literatür)

Asistan/Uzman

15.05.2020

Nöro-otoloji

Dr. Büşra Şişman

21.05.2020

Genetikte güncel tedavi yaklaşımları

Dr.Uzm. Dr. Mehmet Buğrahan Düz,

Tıbbi Genetik

22.05.2020

Nörogenetik

Dr. Cansu Tunç

27.05.2020

Vaka Tartışması/Literatür

Asistan/Uzman

29.05.2020

Nöroonkoloji

Dr. Ezgi Bakırcıoğlu