T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Radyoloji Kliniği


T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Sultangazi  Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Radyoloji Kliniği 2019-2020 Yılı Eğitim Seminerleri

Tarih                          Ad Soyad                                                      Konu

01 Ekim 2019             Uzm. Dr.Yıldıray SAVAŞ                              Kolanjiosellüler karsinom

03 Ekim 2019             Uzm. Dr.Yıldıray SAVAŞ                              Olgu Sunumu

08 Ekim 2019             Ast. Dr. Hamiyet Havva YAVUZ                  Osteomiyelitte görüntüleme

10 Ekim 2019             Ast. Dr. Hamiyet Havva YAVUZ                  Olgu Sunumu

15 Ekim 2019             Uzm. Dr. Sevim ÖZDEMİR                         Rektal perirektal patolojiler

17 Ekim 2019             Uzm. Dr. Sevim ÖZDEMİR                         Olgu Sunumu

22 Ekim 2019             Ast. Dr. Ergül CİNDEMİR                           Vertigoda görüntüleme

24 Ekim 2019             Ast. Dr.Ergül CİNDEMİR                            Olgu Sunumu

31 Ekim 2019             Uzm. Dr.Tuba SELÇUK CAN                      Kemik iliği ödemi                 

05 Kasım 2019           Ast. Dr. Cansu BELGE BERBEROĞLU         Mezenterik patolojilerde görüntüleme

07 Kasım 2019           Ast. Dr. Cansu BELGE BERBEROĞLU         Olgu Sunumu

12 Kasım 2019           Uzm. Dr.Mustafa DİKER                             Pulmoner vaskuler anomaliler

14 Kasım 2019           Uzm. Dr.Mustafa DİKER                             Olgu Sunumu

19 Kasım 2019           Ast. Dr. Şuayıp ASLAN                                Radyasyon fiziği, radyasyonun etkileri ve  korunma yöntemleri              

21 Kasım 2019           Ast. Dr. Şuayıp ASLAN                                Olgu Sunumu

26 Kasım 2019           Uzm. Dr.Nadir SEZER                                  GKD us ile değerlendirme

28 Kasım 2019           Uzm. Dr. Nadir SEZER                                Olgu Sunumu

03 Aralık 2019            Uzm. Dr.Çağrı ERDİM                                 Hemoptizide bronşial arter embolizasyonu

05 Aralık 2019            Uzm. Dr. Çağrı ERDİM                                Olgu Sunumu

10 Aralık 2019            Ast.Dr.Hamiyet Havva YAVUZ                    Enflamatuar barsak hastalıklarında

                                                                                                           görüntüleme  

12 Aralık 2019            Ast. Dr. Hamiyet Havva YAVUZ                  Olgu Sunumu

17 Aralık 2019            Uzm. Dr.H.Alper KİMYONOK                   Kranial US    

19 Aralık 2019            Uzm. Dr. H.Alper KİMYONOK                  Olgu Sunumu

24 Aralık 2019            Ast.Dr.Ergül CİNDEMİR                             Akut göğüs ağrısında görüntüleme   

26 Aralık 2019            Ast.Dr.Ergül CİNDEMİR                             Olgu Sunumu

31 Aralık 2019            Uzm. Dr. Behice K.YILMAZ                       Perfüzyon MR

02 Ocak 2020             Uzm. Dr. Behice K.YILMAZ                       Olgu Sunumu

07 Ocak 2020             Ast. Dr. Cansu BELGE BERBEROĞLU         Epilepside görüntüleme

09 Ocak 2020             Ast. Dr. Cansu BELGE BERBEROĞLU         Olgu Sunumu

14 Ocak 2020             Uzm. Dr. Ayhan KOÇAK                             Larinksin benign ve malign patolojilerine radyolojik yaklaşım

16 Ocak 2020             Uzm. Dr. Ayhan KOÇAK                             Olgu Sunumu

21 Ocak 2020             Ast. Dr. Şuayıp ASLAN                                US Elastografi ve uygulamaları

23 Ocak 2020             Ast. Dr. Şuayıp ASLAN                                Olgu Sunumu

28 Ocak 2020             Uzm. Dr. Adem TOPCU                               Girişimsel radyolojiye giriş              

30 Ocak 2020             Uzm. Dr. Adem TOPCU                               Olgu Sunumu

04 Şubat 2020             Uzm. Dr. H.Gökçe YALÇIN GÜLŞEN        Meme kanserinde evreleme              

06 Şubat 2020             Uzm. Dr. H. Gökçe YALÇIN GÜLŞEN       Olgu Sunumu

11 Şubat 2020             Yrd. Doç. Dr. Türkan İKİZCELİ                  Nanomedisin ve görüntüleme yöntemleri ile birlikte kemoterapi işlemleri

13 Şubat 2020             Yrd. Doç. Dr. Türkan İKİZCELİ                  Olgu Sunumu

18 Şubat 2020             Uzm. Dr. Nurdan GÖÇGÜN                        Olgularla santral sinir sistemiinfeksiyonları

20 Şubat 2020             Uzm. Dr. Nurdan GÖÇGÜN                        Olgu Sunumu

25 Şubat 2020             Uzm.Dr.Turgut BANARLI                           İnteakranial kistik lezyonlar  

27 Şubat 2020             Uzm.Dr.Turgut BANARLI                           Olgu Sunumu

03 Mart 2020              Uzm. Dr. Bahar ATASOY BADUR              İnsidental pankreas kistine radyolojik

                                                                                                          yaklaşım

05 Mart 2020              Uzm. Dr. Bahar ATASOY BADUR              Olgu Sunumu

10 Mart 2020              Uzm. Dr. Yıldıray SAVAŞ                             Peritoneal karsinomatozis

12 Mart 2020              Uzm. Dr. Yıldıray SAVAŞ                             Olgu Sunumu

17 Mart 2020              Uzm. Dr. Sevim ÖZDEMİR                         Perianal fistüller

19 Mart 2020              Uzm. Dr. Sevim ÖZDEMİR                         Olgu Sunumu

24 Mart 2020              Uzm. Dr. Tuba SELÇUK CAN                     MR fiziği

26 Mart 2020              Uzm. Dr.Tuba SELÇUK CAN                      Olgu Sunumu

31 Mart 2020              Uzm. Dr. Mustafa DİKER                            Omuz eklemi instabilitesi      

02 Nisan 2020            Uzm. Dr. Mustafa DİKER                            Olgu Sunumu

07  Nisan 2020           Uzm. Dr. Nadir SEZER                                Gastrointestinal stromal tümörlerin

                                                                                                          BT bulguları

09 Nisan 2020            Uzm. Dr.Nadir SEZER                                 Olgu Sunumu

14 Nisan 2020            Uzm. Dr. Çağrı ERDİM                                Karotis stent tedavisi

16 Nisan 2020            Uzm. Dr. Çağrı ERDİM                                Olgu Sunumu

21 Nisan 2020            Uzm. Dr. H. Alper KİMYONOK                  Pediatrik acil sonografi

28 Nisan 2020            Uzm. Dr. Behice K.YILMAZ                       MR spektroskopi

30 Nisan 2020            Uzm. Dr. Behice K.YILMAZ                       Olgu Sunumu

05 Mayıs 2020            Uzm. Dr. Ayhan KOÇAK                             Tükrük bezi patolojilerine radyolojik yaklaşım

07 Mayıs 2020            Uzm. Dr. Ayhan KOÇAK                             Olgu Sunumu

12 Mayıs 2020            Uzm.Dr. Adem TOPCU                                İleri girişimsel uygulamalar              

14 Mayıs 2020            Uzm Dr. Adem TOPCU                                Olgu Sunumu

21 Mayıs 2020            Uzm. Dr. H.Gökçe YALÇIN GÜLŞEN        Tiroid İİAB

                                   

28 Mayıs 2020            Yrd. Doç. Dr. Türkan İKİZCELİ                  Fetal MR uygulamaları

02 Haziran 2020         Uzm. Dr. Nurdan GÖÇGÜN                        Santral sinir sisteminde ilginç olgular

04 Haziran 2020         Uzm. Dr. Nurdan GÖÇGÜN                        Olgu Sunumu

09 Haziran 2020         Uzm.Dr.Turgut BANARLI                           Metabolik lökoensefalopatilere yaklaşım 11 Haziran 2020  Uzm.Dr.Turgut BANARLI         Olgu Sunumu

16 Haziran 2020         Uzm. Dr. Bahar ATASOY BADUR              Ablasyon sonrası görüntüleme

18 Haziran 2020         Uzm. Dr. Bahar ATASOY BADUR              Olgu Sunumu

                                              

                                                                                                          Uzman Dr. Yıldıray SAVAŞ

                                                                                                    Radyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu