T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Uz.Dr.Serkan SÜRME

Uz.Dr.Serkan SÜRME

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği    

               

Dr. Serkan Sürme, 2012 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İhtisasını 2019 yılında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamladı. 2019 yılından itibaren SBÜ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapmaktadır.

 

Klinik İlgi Alanları: HIV/AIDS, Kronik Hepatit B,  Kronik Hepatit C, Febril Nötropeni, Diyabetik Ayak Enfeksiyonları, Bakteriyoloji