Uz.Dr.Serkan SÜRME
28 Haziran 2021
Uz.Dr.Serkan SÜRME

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği    

               

Dr. Serkan Sürme, 2012 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İhtisasını 2019 yılında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamladı. 2019 yılından itibaren SBÜ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapmaktadır.

 

Klinik İlgi Alanları: HIV/AIDS, Kronik Hepatit B,  Kronik Hepatit C, Febril Nötropeni, Diyabetik Ayak Enfeksiyonları, Bakteriyoloji