T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Uz.Dr.Özlem SELÇUK

Uz.Dr.Özlem SELÇUK

Nöroloji Kliniği    
    

Dr. Özlem SELÇUK, 1980 yılında Denizli’de doğdu.1998 yılında Antalya Gazi Lisesi’nden, 2006 yılında Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2016-2017 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Nöroloji ihtisasını 2012 yılında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı.2012-2013 yılları arasında Muş Bulanık Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmetini yaptı.2015 yılından itibaren SBÜ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapmaktadır.  


Klinik İlgi Alanları: İnme, Parkinson Hastalığı, Demans, Epilepsi, Başağrısı