Doç.Dr.Erdal BELEN
28 Aralık 2021
Doç.Dr. Erdal BELEN

Kardiyoloji Kliniği    
            

Dr Erdal Belen 1996 yılında Ferit İnal  Lisesi’nden, 2003 yılında Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Kardiyoloji ihtisasını 2008 yılında Dr.Siyami Ersek Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi’nde tamamladı.2008 -2009 yılları arasında Derince Asker Hastanesi’nde Kardiyoloji Uzmanı olarak çalıştı.2009-2011 yılları arasında Karabük Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmetini yaptı. 2011 -2017 yılları arasında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kardiyoloji Uzmanı olarak çalıştı. 2017 yılında Doçentlik unvanı aldı ve 2017 yılından itibaren Sağlık Bilimleri Üniversitesi  Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde  görev yapmaktadır.


Klinik İlgi Alanları: Kardiyovasküler sistem hastalıklarına yönelik muayene, tanı, tedavi ve önlenmesi, Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde hasta takip, tedavi, gözetim ve denetimi, Treadmill testi uygulama ve değerlendirme, Miyokard Perfüzyon Sintigrafinin değerlendirilmesi, 24 saatlik EKG ve Tansiyon Holterin değerlendirilmesi, Preoperatif kardiyovasküler risk değerlendirilmesi, Postoperatif kardiyovasküler değerlendirme, Acil Müşaadede kardiyovasküler risk değerlendirilmesi, İnvaziv kardiyoloji (koroner ve periferik arter hastalıklarının endovasküler tedavisi )ve hastaların işlem sonrası takip ve tedavisi