Prof.Dr. Mehmet Mustafa CAN
28 Aralık 2021
Prof.Dr. Mehmet Mustafa CAN

Kardiyoloji  Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu   
            

Dr Mehmet Mustafa Can  1997 yılında Malatya Fen Lisesi’nden, 2004 yılında Cerrahpaşa İngilizce Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Kardiyoloji ihtisasını 2009 yılında Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı. 2009-2011 yılları arasında Sivas Numune ve Malatya Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmetini yaptı.2012-2014 yılları arasında Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kardiyoloji Kliniği Başasistanı olarak çalıştı. 2014 yılında Doçentlik unvanı, 2020 yılında Profesör unvanı aldı. 2014 yılından itibaren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapmaktadır.

 

Klinik İlgi Alanları: Girişimsel Kardiyoloji Alanındaki Tüm İşlemler, Periferik Endovasküler İşlemler (EVAR, TEVAR, Periferik Damar Hastalıklarının Girişimsel Tedavisi,Venöz Tromboz ve Hastalıklarının Tedavisi), Nörovasküler girişimler (Karotis Stentleme, Akut İnme Girişimsel Tedavi),  Elektrofizyoloji (Kalp Ritim Hastalıklarının Tedavisi Ablasyon  ve Pil Uygulamaları),Yapısal ve Kalp Kapak Hastalıkları Girişimsel Tedavileri (Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu, Mitral Balon Valvuloplasti, ASD , VSD, PDA, Sol Atriyal Apendiks Kapama)