Uz.Dr. Canan YOLCU
28 Aralık 2021


Uz.Dr. Canan YOLCU

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,

 Çocuk Kalp Hastalıkları Uzmanı       

       

Dr. Canan Yolcu,1994 yılında Gaziantep Anadolu Lisesi’nden, 2001 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisasını 2003-2008 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde tamamladı 2008-2011 yılları arasında Şanlıurfa Çocuk Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak mecburi hizmetini yaptı.2011-2014 yılları arasında Çocuk Kardiyoloji yan dal ihtisasını tamamladı. 2014 yılından itibaren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapmaktadır.

 

 Klinik İlgi Alanları: Kardiyolojik Muayene, Çocuk Ekokardiyografi, 24 saatlik Ritm Holter Analizi