Dünya Sosyal Hizmet Günü-16 Mart 2021
16 Mart 2021

“UBUNTU: BEN BİZ OLDUĞUMUZ İÇİN BENİM.TOPLUMSAL DAYANIŞMANIN VE KÜRESEL BAĞLILIĞIN GÜÇLENDİRİLMESİ” TEMALI 16 MART 2021  DÜNYA SOSYAL HİZMET GÜNÜ

 

Hastanemizin Sosyal Hizmet Uzmanları, insan hakları ve sosyal adalet ilkelerini gözeterek yaptıkları müdahalelerde hastalarımızın ve ailelerinin sosyal sağlıklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla sosyo-ekonomik ve psikososyal problemlerini zamanında ve yerinde çözümleyerek  sosyal işlevselliklerini arttırmaya çalışmaktadır.

Sosyal Hizmet Uzmanları, hasta ve ailelerinin tedaviden etkin yararlanmaları için;  din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmadan, onların onurlarına ve değerlerine saygı göstererek toplumsal katılım ve dayanışmayı uygulamalarında ön plana çıkarmaktadırlar.

 Bu doğrultuda; tüm Sosyal Hizmet Uzmanlarının, Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu (IFSW) tarafından 1983 yılında başlatılan ve her yıl Mart ayının 3. Salı günü kutlanan “Ubuntu: Ben Biz Olduğumuz İçin Benim, Toplumsal Dayanışmanın ve Küresel Bağlılığın Güçlendirilmesi” temalı “Dünya Sosyal Hizmet Günü ”nü kutlarız.