Kat Planı
27 Mart 2023

KAT

A BLOK

B BLOK

5

Yemekhane

-

4

Hematoloji Polikliniği

Onkoloji Polikliniği

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği

Kemoterapi Ünitesi

Kemoterapi İlaç Hazırlama Bölümü

Psikiyatri Polikliniği

Psikoloji Laboratuvarı

3

Genel Cerrahi Polikliniği-Cerrahi Sağlık Kurulu

Meme Cerrahisi Polikliniği

KVC Polikliniği

Üroloji Polikliniği

Ortopedi Polikliniği-Ortopedi Sağlık Kurulu

Beyin Cerrahi Polikliniği

Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği

Nefroloji Polikliniği

Anestezi Polikliniği

Akupunktur Polikliniği

2

Dahiliye Polikliniği

Kardiyoloji Polikliniği

Diyabet Eğitim Birimi

Endokrin Polikliniği

Diyetisyen Polikliniği

Diyabet Polikliniği

EKG,Efor,EKG-Holter

FTR Polikliniği

Başhekimlik

FTR Ünitesi

 

1

KBB Polikliniği-KBB Sağlık Kurulu

Odyometri Ünitesi

Nöroloji Polikliniği-Nöroloji Sağlık Kurulu

EEG Laboratuvarı

Aile Hekimliği Polikliniği

 

 

Laboratuvar

Diş Sağlığı ve Hastalıkları Poliklinikleri

ZEMİN
KAT

Danışma, Vezne

Sağlık Kurulu

Sosyal Hizmet Birimi

Hasta Hakları Birimi

Sorumlu Hemşire Odası

Göz Hastalıkları Sağlık Kurulu Polikliniği

Dahiliye Hastalıkları Sağlık Kurulu

Kan Alma Ünitesi

Numune Kabul Ünitesi

-1

Radyoloji Birimi

USG-Doppler USG

Kemik Dansitometri Birimi

Mamografi

MR (Emar)

BT (tomografi)

Girişimsel Biyopsi Odası

-2

Otopark

Otopark

-3

Kazan Dairesi

Otopark