T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Temel Değerlerimiz


Şeffaflık:Hasta ve çalışan haklarına inanıyor ve sahip çıkıyoruz.  Tüm süreçlerde bilgi edinme hakkına özellikle saygılıyız.
Çalışan Değeri:Çalışanlarımıza sürekli mesleki ve kişisel gelişim imkânı fırsat eşitliği sunarak sevgi ve saygıya dayalı güvenli ve huzurlu çalışma ortamı oluşturarak çalışanlarımızın kurum değerine katkısını teşvik etmek prensibimizdir.
Hastanemizin Toplumsal Rolü (Sosyal Sorumluluk):Ruhen ve bedenen sağlıklı ve mutlu bireylerin huzurlu toplum oluşturacağı sağlık hizmeti ve eğitiminin  her parçasına ulaşması gerektiği inancıyla ürettiğimiz projelerle insanlarımıza faydalı olmak ilkemizdir.
Hastanemizin Akademik Rolü:Toplumumuzun gelecekteki sağlığının sorumluluğunu taşıyoruz ve yarının sağlık çalışanlarını yetiştiriyoruz.
Çevre Sorumluluğu:Doğanın değerini biliyoruz. Daha temiz bir hava ile yeşil ve sağlıklı bir Türkiye için çalışıyoruz.
Sürekli Objektif Özdenetim:Akılcı ve analitik bir denetim sistemi ile kendimizi sorgulayarak daha iyiye ulaşmak için çalışırız.
Hasta ve Hasta Çalışan Güvenliği Sağlıkta Süreklilik:
Hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutarak bakım hizmeti sunmak ve devamlılığını sağlamak verimlilik, eşitlik, doğruluk, ulaşılabilirlik, ekip bilinci, eğitimde devamlılık, ilkeleri ile katılımcı yönetim anlayışını benimsemek önceliğimizdir.