Temel Değerlerimiz
23 Kasım 2020


Hasta Odaklı

Empati, Duyarlılık

Hasta ve Çalışan Güvenliği

Hakkaniyet, Güven

Ulaşılabilir Hizmet

Süreklilik

Kaliteli Hizmet Sunumu

Yenilikleri Takip Etme

İletişim, Bilgi, Paylaşım

Bütüncül Yaklaşım

Şeffaflık Dürüstlük

Ekip Ruhu İşbirliği