13.Ulusal Haseki Tıp Kongresi & 12.Haseki Hemşirelik Sempozyumu /16-19 Kasım 2023
25 Ekim 2023

751x380pix_haseki_2023.jpg

Değerli Meslektaşlarımız,

Sizleri bu yıl on üçüncüsünü düzenlediğimiz Ulusal Haseki Tıp Kongresi’ne davet etmenin
onur ve mutluluğunu yaşıyoruz.
Ülkemizin köklü sağlık kuruluşlarından biri olan hastanemizin yılda bir kez düzenlediği bu
kongre, günlük klinik uygulamada multidisipliner yaklaşımın her geçen gün artan önemine
istinaden farklı disiplinlerin bir araya geldiği bir bilimsel etkinlik olmaktadır.
Ulusal ve uluslararası çapta felaketlerin hastalıkların sosyal ve ekonomik değişikliklerin,
verdiğimiz sağlık hizmetinin önemini bize hatırlattığı bir yıl geçiriyoruz. Bu koşullarda, kaliteli
ve etkin müdahaleye vakıf, güncel bilgilerin kılavuzluğunda bütüncül bir ekolün takip
edilmesi farklı klinik branşların birlikte uyumla çalışması için özellikle önemlidir.
Her yıl olduğu gibi bu kongremizde de bilimsel gelişmelerle güncel olanı takip etmeye,
disiplinler arası diyalog için birbirinin dilini anlamaya ve paylaşmaya öncelik verdik. Bu
amaçla güncel yaklaşımların multidisipliner tartışılacağı panel, konferans ve oturumlar
yapılması planlanmaktadır. Böylelikle standart koşulların dışında olağanüstü durumlarda
dahi, bütüncül sağlık hizmetini verecek kapasitede, iş birliği ile çalışan ortak bir dil
oluşturmak temel hedefimiz olacaktır. Aynı zamanda klinik iş bölümünde rol alan
hemşirelerimiz için de kongremiz bünyesinde XII. Haseki Hemşirelik Sempozyumu yine
güncel konuların uzmanlarınca tartışıldığı kaliteli bir bilimsel etkinlik olarak planlanmaktadır.
Bu kongre sosyal anlamda da, yıllar geçtikçe genişleyen bir ailenin fertlerini bir araya
getirerek bir geleneğin devam eden taşıyıcısı olma niteliğine sahiptir. Sağlık hizmeti verilen
her yerde, ‘Haseki’ geleneğini paylaşmak ve böylece ülkemizin her yerinde kurumumuzdan
eğitim almış nice meslektaşımızı aynı anlayışta birleştirmek köklü bir eğitim kurumu olan
hastanemize yakışan bir prestijdir. Bilimsel ve sosyal açıdan keyifli vakit geçireceğiniz ve
kazanımlarla dolu olarak döneceğinizi düşündüğümüz kongremizde ‘Haseki’ ailesinin fertleri
olan sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Saygılarımızla,

Kongre Düzenleme ve Yönetim Kurulu adına
Yönetim Kurulu Başkanı
Gamze ÇITLAK


KONGRE ONURSAL BAŞKANLARI

Mustafa YENİGÜN (Kurucu Başkan)
Muzaffer AKINCI
H. Esra ATAOĞLU
Haldun ERTÜRK
Zeynep KARAALİ
A. Baki KUMBASAR
Ömer SARILAR
Fuat ŞAR
KONGRE BAŞKANI
Gamze ÇITLAK
GENEL SEKRETERLER
Mehmet ÇETİN
Erdal BELEN
Tuba SELCUK CAN
Berna ÇALIŞKAN

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Süleyman AHBAB
Muzaffer AKINCI
H. Esra ATAOĞLU
Feride ÇOĞULLULAR
Mine GÜRSAÇ ÇELİK
A. Özlem ÇOKAR
Zeynep KARAALİ
A. Baki KUMBASAR
Macit KOLDAŞ
Mustafa Kemal SEREZ
Şule POTUROĞLU
Fuat ŞAR
Mustafa YENİGÜN