Sultangazi Haseki EAH Girişimsel Radyoloji Ünitesi
10 Ekim 2019

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bölümünde Yapılan İşlemler

BİYOPSİLER

Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi

Meme biyopsi, meme lezyon işaretleme

Karaciğer parankim / lezyon biyopsileri

Böbrek parankim / lezyon biyopsileri

Diğer tüm organların ince iğne / tru-cut biyopsileri

BT eşliğinde akciğer biyopsi

BT eşliğinde kemik biyopsi

SANTRAL VENÖZ İŞLEMELR

Geçici diyaliz kateteri takılması

Kalıcı tünelli diyaliz kateteri takılması

Her türlü zorlu ve başarılı olunamayan venöz /arteriel kateterizasyon

Kemoterapi portu takılması

DRENAJAR

Parasentez / Torasentez

Abse / sıvı koleksiyon drenajları

Perkütan kist hidatik tedavisi

Perkütan safra kesesi drenajı ( Kolesistostomi)

Perkütan bilier drenaj ( Perkütan Transhepatik Kolanjiografi (PTK) )

Perkütan Nefrostomi

Perkütan Double J stent yerleştirilmesi

TANISAL ANJİOGRAFİLER

Serebral DSA

Viseral (Çölyak- Mezenter- Renal) DSA

Aorto- Femoro- Politeal DSA

ANJİOPLASTİLER

Periferik Arter Stenoz / Oklüzyon Balon Anjioplasti / Stent işlemleri

Viseral Arter Stenozu Balon Anjioplasti / Stent işlemleri ( RENAL / ÇÖLYAK / MEZENTER ARTER)

VENÖZ TEDAVİLER

Lazerle varis tedavisi

Diyaliz Fistülografi ve Anjiioplastisi

DVT Trombektomi / Trombolizis / Anjioplasti

Vena Kava Filtresi yerleştirilmesi

Santral Ven Oklüzyon Tedavisi

Pelvik ven konjesyon tedavisi

EMBOLİZASYON TEDAVİLERİ

Hemoptizide Bronşial Arter Embolizasyonu

GİS kanamalarI tedavisi

Epistaksis tedavisi

Preoperatif kanama kontrolü için baş-boyun tümör embolizasyonu

Posttravmatik kanamaların tedavisi

Postoperatif kanama tedavisi

Uterus atoni kanamalarının tedavisi

Viseral arter anevrizmalarının embolizasyonu

Periferik AVM / hemanjiom embolizasyonu

 

NÖROVASKÜLER İŞLEMLER

Karotis ve Vertebral Arter Stentleme

İnmede Trombektomi

Serebral Anevrizma Tedavisi ( İleri tarihte başlanacak )

 

ONKOLOJİK TEDAVİLER

TAKE ( Trans Arteriel Kemo Embolizasyon)

Perkütan Kitle Tedavisi ( Radyofrekans ( RF ) , Mikrodalga Ablasyon Tedavisi )

  • DSC_0028.JPG
  • DSC_0032.JPG
  • DSC_0031.JPG
  • DSC_0019.JPG