Sultangazi Haseki EAH Anjio Ünitesi
10 Ekim 2019

Anjıyo Ünitesinde Yapılan İşlemler

Transkateter aort kapak implantasyonu

Stroke (Akut inme Girişimsel Tedavi) , Karotis STENTLEME

Atriyal fibrilasyon ablasyonu  (KRİYOBALON), SOL ATRIYAL APANDIKS KAPAMA

Endovasküler aort girişimlerinde deneyim (EVAR VE TEVAR)

Elektrofizyoloji konusunda deneyim (3 Boyutlu Kompleks  Haritalama  , Ventriküler Taşikardi Ablasyonu Supraventriküler Taşikardi Ablasyon)

Akut Derin Ven Trombozu Girişimsel Tedavisi

Perkütan Koroner Girişim (Her Türlü KORONER Girişimler) Total Oklüzyon, Bifurkasyon Stentleme) -

Periferik Arter Hastalıklarında Girişimsel Tedavisi

(Aorta, İliak, Renal Arter, Subkalvyenmezenter Arterler, Dizaltı, Dizüstü Ekstremite Arterleri Her Türlü Revaskülari,Zasyon)

Kalp pili ICD CRT uygulamaları

  • DSC_0514.JPG
  • DSC_0508.JPG
  • DSC_0529.JPG
  • DSC_0509.JPG
  • DSC_0515.JPG
  • DSC_0524.JPG
  • DSC_0500.JPG