36. Ulusal Nefroloji Kongresi Sözel Bildiri Birincilik Ödülü
07 Kasım 2019

  • S.B.Ü. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç.Dr. Savaş Öztürk’ün editörlüğünü yaptığı “Primer Glomerüler Hastalıkların Tanı ve Tedavisi: Türk Nefroloji Derneği Ulusal Uzlaşı Raporu” yayımlanmıştır.

     

  • 36. Ulusal Nefroloji Kongresi sözel bildiri birincilik ödülünü (2019 ERA EDTA National Grant for Turkey) S.B.Ü. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniğinden Uzm. Dr. Egemen Cebeci ve Doç. Dr. Savaş Öztürk kazanmıştır.

     

  • S.B.Ü. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanemiz bünyesinde hizmet veren hemodiyaliz ünitemizde kronik hemodiyaliz seans sayısı günde üçe çıkmıştır.