Kalp ve Damar Cerrahisi

Klinik Hakkında

Hastanemizin Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi A Blok 3. Katta ve Kalp ve Damar Cerrahisi;  Yoğun Bakımı A Blok 1. Katta bulunmaktadır.

Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi 12 yataklı ve Kalp ve Damar Cerrahisi 10 yataklıdır.

Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde 6 Uzman ve 1 Doçent Hekim bulunmaktadır.

 

Kliniğimizde Açık Kalp Ameliyatları (Koroner By pass, Atriyal septal defekt (ASD), Mitral kapak replasmanı (MVR), Aort kapak replasmanı (AVR),Aort Anevrizması ve Aort Diseksiyonu, Kardiyak Miksoma, vb), Perifer ve Arter Damar ameliyatları (Varis, Fistül, Port, vb) yapılmaktadır.


31 Ocak 2024