Üroloji

Klinik Hakkında

           


Uzun yıllardır bünyesinde barındırdığı birçok nitelikli ve özverili çalışanlarıyla vatandaşlarımıza hizmet sunan Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği’nde 2019 yılı itibariyle Op. Dr. Ömer SARILAR İdari Sorumlu olarak, Doç. Dr. Faruk ÖZGÖR ise Eğitim Sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

Toplamda 30 yataklı servis, 3 ameliyathane, polikliniklerimiz, Ürodinami Laboratuvarı, sistoskopi ve biyopsi işlemlerinin yapıldığı Endoskopi Ünitesi ve ESWL (Taş Kırma) bölümlerinde görev yapan doktor, iyi yetişmiş ameliyathane personeli, servis personeli ve hemşirelerimizle hastalarımıza hizmet verilmektedir.

 

Taş Kırma Bölümümüzde çocuk ve yetişkin hastalarımıza Op.Dr. Levent Denis ŞEKEREL ve Op. Dr. Abdulkadir ÖZMEZ tarafından hizmet sunulmaktadır. Günübirlik işlemlerimiz için ayrılmış olan bölümde uzman ve asistan hekimlerimizce sistoskopi, transrektal prostat biyopsisi, DJ çekimi işlemleri yapılmaktadır. 

 

Eğitim ve araştırma hastanesi olmamızın yanı sıra, yoğun bir şekilde sağlık hizmeti de vermekteyiz. Ürolojideki yenilikleri takip eden, yeni teknolojileri uygulayıp geliştiren, eğitim ve bilimsel faaliyetlerini artırarak sürdüren bir klinik olma amacındayız.

 

Ameliyathanelerimiz ve Ameliyatlarımız Hakkında:

 

Haseki Sultangazi Yerleşkesinde 3 adet ameliyathanemiz bulunmaktadır. Ameliyathanemizde haftanın 3 günü çift masa olarak, 2 günü üç masa olarak aktif şekilde operasyonlarımız gerçekleştirilmektedir. Kliniğimizde haftada ortalama 80 adet ameliyat yapılmaktadır.

 

SBÜ Haseki EAH Üroloji Kliniği olarak modern ürolojik ameliyatlarının tümünün yapıldığı kliniğimizde ileri laparoskopi ve komplike endoürolojik cerrahileri yoğun bir şekilde gerçekleştirmekteyiz. Kliniğimiz bilhassa Endoüroloji ve Üroonkoloji konularında referans merkez haline gelmiştir. SBÜ Haseki EAH Hastanesi Üroloji Kliniği’nin 4000 vaka üzerinde PNL serisi mevcuttur. Laparoskopik yöntemle sürranelektomi, nefrektomi, parsiyel nefrektomi, sistektomi, radikal prostatektomi, pyeloplasti, testis aranması, orşiopeksi ve üreterolitotomi operasyonlarının uygulamaktayız. Endoskopik cerrahiler olan ve mesane tümörü için uygulanan TUR-T ve iyi huylu prostat büyümesi olan hastalarda TUR-P operasyonları da kliniğimizde rutin olarak uygulanmaktadır. Bahsetmiş olduğumuz bu ameliyatlarla böbrek, böbrek üstü bezi, mesane, prostat tümörleri, idrar yolları darlığı, prostat büyümesi, böbrek ve üreter taşları tedavisinde endoskopik veya laparoskopik olarak yapılan ameliyatlarla hastanede daha kısa yatış süresi, günlük yaşama daha erken dönerek ameliyatın fizyolojik ve psikolojik etkilerinden daha erken kurtulma ve iş gücü kaybını en aza indirerek hastalarımıza yüksek kalitede hizmet sunmayı amaçlıyoruz.

 

Ürodinami Laboratuvarımız Hakkında:


Mesane fonksiyonlarının incelenmesi amacıyla yapılan ürodinami işlemini yaptığımız laboratuvarımız ile 2011 yılından beri hastalarımıza hizmet sunulmaktadır. Bristol Üroloji Kliniği ICS onaylı ürodinami sertifikasına sahip hemşiremiz yardımıyla uzman ve asistan doktorlarımız denetiminde günde 5 ürodinami işlemi olmak üzere yılda ortalama 600 işlem yapılmaktadır.

 

ESWL (Taş Kırma) Ünitesi:

 

ESWL (Taş kırma) işlemi böbrek taşı ve üreter taşı tedavisinde sıkça kullanılan bir yöntemdir. Çocuk ve yetişkin hastalarımıza skopi ve USG eşliğinde taş kırma uygulanmaktadır. Yılda ortalama 1000 hastaya hizmet sunulmaktadır. Günde 8-9 seans taş kırma işlemi yapılmaktadır. Çocuk hastalarımız ise Cuma günleri USG eşliğinde radyasyon maruziyeti olmadan anestezi altında tedavi edilmektedir.

 

Günübirlik İşlemler:

 

SBÜ Haseki EAH Üroloji Kliniği olarak hastanemizde kendimize ayrılmış olan birçok alanda geniş bir yelpazede hastalarımıza faydalı olmaya çalışmaktayız. Bu alanlardan birisi olan ve günübirlik işlemlerimizi yaptığımız bölümde uzman ve asistan hekimlerimiz tarafından transrektal usg eşliğinde prostat biyopsisi (trus biyopsi), mesane tümörü takip ve tanısında uygulanan sistoskopi, genellikle taş ameliyatları sırasında üretere yerleştirilen double j kateterin çekimi işlemleri, prostat büyümesi tedavisi için termoterapi, mesane tümörü tedavisi amacıyla intravezikal termokemoterapi uygulamaları yapılmaktadır.

Prostat biyopsisinden bahsetmiş olduğumuz bu bölümde Ürolojide alanında son yıllarda kullanılmaya başlanan ve ülkemizde henüz tam anlamıyla yaygınlaşmamış ve belirli hastanelerimizde yapılan,  prostat kanseri tanısında kullandığımız MR Füzyon Biyopsi işlemi de kliniğimizde başarı ile uygulanmaktadır. Bu işlem ameliyathane koşullarında ve anestezi eşliğinde yapılmaktadır. 

 

Asistan Eğitimi ve Klinik İçi Eğitim Toplantıları:

 

SBÜ Haseki EAH Üroloji Kliniği bünyesinde bulunan asistan hekimlerimizin cerrahi ve teorik eğitimi Avrupa Asistan Hekim Eğitim Programına uygun olarak yapılmaktadır. Asistanlık sürecini tamamlayarak ülkemizin çeşitli yerlerinde uzman hekim olarak çalışmaya başlayan doktorlarımız bu eğitim süresi içerisinde dünyanın önde gelen bilimsel dergilerinde yayınlar yapmış, yurt dışında kendilerini geliştirme fırsatı bulmuş, cerrahi olarak kendilerine güvenen ve yetkin kişiler olarak kliniğimizden uzmanlıklarını almaktadırlar. Teorik eğitim ise seminerler ve derslerle tamamlanmaktadır. Her hafta Salı günleri asistan hekimlerimiz tarafından toplum önünde konuşma yapma, mesleki bilgi düzeyini artırma, Üroloji alanında yeni gelişmelere hakim olmayı amaçlayan sunumlar gerçekleştirilmektedir. Ayrıca her hafta Cuma günleri akademik kadro ve uzman hekimlerimiz tarafından güncel bilgilerin aktarımı ve eğitim amaçlı yapılan sunumlar ile teorik eğitim seviyesinin yüksek kalite ile devam ettirilmesi amaçlanmaktadır.                       

 


01 Şubat 2024