PatolojiKlinik Hakkında

Patoloji nedir?

Patolojinin tıp içindeki yeri işlevsel olarak en az üç açıdan düşünülebilir: hastalığı ve sağlığı anlamak yönünden (temel) bilimsel; onun en başta tedavi edici hekimlikte olduğu gibi ve tıbbın genel amacına uygun olarak uygulamalı (özellikle tanı konusunda yardımcı olmak) bilimsel ve uygulamaya yönelik bilginin (öğrencilik vb.) her öğretim düzeyinde kazanılmasına yönelik olarak da eğitimsel.

Tarihçe:

Haseki Patolojinin tarihi ülkemiz patoloji tarihi kadar eskidir. Haseki' nin ilk resmi patoloğu Akil Muhtar Özden'dir. 1910 sıralarında bu görevi aldığı zaman, Kadırga’da  Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye'de Hıfzıssıhha hocasıydı.Tıp dalları uzmanlıkları bu devirde kesinlikle ayrılmadığı için, kendisine “Teşrihi marazi ve hurdebini” mütehassısı unvanı verilmişti. Yani aynı zamanda Bakteriyoloji Uzmanı idi. Akil Muhtar Özden, hastanemizde ve bütün şehir hastaneleri içinde ilk otopsiyi yapan kişidir. Akil Muhtar'dan sonra hastanenin patolojik muayenelerini uzunca süre Gülhane'nin Patoloğu Lütfi Aksu yapmıştır. Nihayet 1931 yılında da gerçek ve devamlı patolog olarak hastanemize atanan Halis Sarıkadıoğlu tam 30 yıl bu görevi başarı ile sürdürmüştür. Hamdi Suat Aknar 'ın bir öğrencisi olan Halis, onun geleneksel çalışma metodunu benimsemiş, kendi adıyla anılan içinde monte edilmiş 373 piyes bulunan müze oluşturmuştu. Bu müzeden günümüze ne yazık ki hiçbir şey kalmamıştır.

Halis Sarıkadıoğlu, önceleri Nurettin Bey Pavyonu'nun alt katındaki laboratuvarlar arasında bir yer işgal ediyordu. Klakson Yasağı Pavyonu yapılınca alt katta ona da biri müze, ikincisi laboratuvar, üçüncüsü Şef Odası ve eki olmak üzere dört oda verildi. Patoloji Laboratuvarı çalışma alanı olarak burada uzun yıllar hizmet ver

 

Patologlar:

Akil Muhtar Özden- 1910 - 1912

Lütfi Aksu             

Halis Sarıkadıoğlu-1931 -1961

Ayhan Kanuni-1962 -1965

Muammer Yenerman-1962 -1966

Rıza Onarır-1966 -

Hale Nurlu-1968

Ömer Faruk Atay.

Nimet Karadayı-1986 -1989

Gülay Akalın (Şef)-1989 – 2001

Saime Gül Barut 2004-

 

Çalışmalarımız:

Hastanemiz tıbbı ve cerrahi problemlerin tanı ve tedavisi için gerekli testlerin yapıldığı laboratuvarı ile hastalarımıza hizmet vermekte ve şu anda ülkemizin dört bir yanında hizmet veren patoloji uzmanları yetiştirmektedir. Bölümümüzde yılda 30.000 aşkın sayıda yayma, küçük ve orta biopsiler, organ rezeksiyonları, perinatal otopsiler incelenmekte ve raporlandırılmaktadır.

Laboratuvarımızda makroskopi (doku örneklemesi), doku takibi, bloklama, mikrotomik kesim, histokimyasal ve immünohistokimyasal boyama, SISH, PCR ve ameliyat sırasında acil tanı (frozen) işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Bölümümüzde 2 laboratuvar, makroskopi salonu, mikroskopi salonu bulunmaktadır.

Kliniğimiz bünyesinde 2 doku takip cihazı, 3 doku bloklama cihazı, 3 adet mikrotom, 2 boyama cihazı, sitosantrifüj, 2 etüv, 3 su banyosu ve distile su cihazı ile 11 adet mono ve dual mikroskoplar, 1 adet fotoataşmanlı 5'li mikroskop bulunmaktadır.

Kliniğimizde tıbbi patolog yetiştirilmektedir. Asistan eğitim süreci TUS sınavı yerleştirmesi ile başlamaktadır. Eğitim süresi 4 yıldır.

Akademik yıl içinde haftada 1 gün ilginç vakaların tartışıldığı asistan olgu sunumu saati seminer ve güncel literatür tarandığı makale saati ve mikroskop başında eğitim yapılır. Bunun dışında klinik birimlerle klinik patolojik toplantılar yapılır.

 

 

 

 

 

 

 


03 Mart 2022