Genel Cerrahi2019 yılına kadar Fatih  - Haseki Semtinde görev yapan hastanemiz, Temmuz 2019 tarihinden itibaren Sultangazi Yerleşkesinde hizmet vermektedir.

Hastanemiz Genel Cerrahi Kliniği,  4.katta C ve B Bloklarda hizmet vermektedir. Toplamda 75 yatak kapasitesi mevcuttur. Odalarımız tek veya çift kişiliktir. Her odada televizyon, merkezi havalandırma sistemi, buzdolabı, hasta dolapları, duş ve WC mevcuttur.

SBÜ Haseki EAH Genel Cerrahi Kliniği, Doç.Dr. Muzaffer AKINCI (İdari Sorumlu ve Eğitim Sorumlusu) yönetiminde çalışmalarını sürdürmektedir. Günümüz dünyasındaki ilerleme cerrahi işlemlerde de kendini göstermiştir.Bu ilerlemeleri yakınan takip eden kliniğimiz özellikle laparoskopik cerrahide (laparoskopik kolon ve fıtık cerrahisi v.b) tercih edilen bir merkez olmuştur. Genel cerrahi kliniğimiz branşlaşma çalışmalarına önem vermektedir. Buna istinaden kliniğimizde gastrointestinal sistem cerrahisi, obezite-metabolik cerrahisi, hepatobilier sistem cerrahisi, onkoplastik meme cerrahisi ve endokrin (tiroid, paratiroid, sürrenal vb.) cerrahi olmak üzere branşlaşmaya gidiş yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

Kliniğimizde 1 profesör, 8 doçent, 3 başasistan, 6 uzman doktor olmak üzere 18 genel cerrahi uzmanı görev yapmakta ve 14 tıpta uzmanlık öğrencisi (asistan) eğitim almaktadır.

Alanında yetkin hekimler tarafından cerrahi onkoloji, cerrahi endokrinoloji, mide - kalın bağırsak cerrahisi, obezite cerrahisi, karaciğer - safra yolları ve pankreas cerrahisi, meme cerrahisi branş polikliniklerinin yanında Sultangazi Yerleşkesinde ve Fatih Polikliniğinde her gün hastalarımıza sağlık hizmeti verilmektedir.

Polikliniklerimizde her ay 3000 - 4000 hasta muayene, tetkik ve tedavi edilmektedir.

Kliniğimizde yıllık ortalama 5000 hasta yatırılarak tedavi edilmektedir.

 

Genel cerrahi branşının bütün ameliyatları açık ve minimal invaziv teknikler ile yapılmaktadır. Genel Cerrahi ameliyathanelerinde modern teknolojik cihazlar kullanılarak her yıl 5000’in üzerinde elektif ameliyat, 2000’in üzerinde acil cerrahi ve travma ameliyatı ve1000’in üzerinde lokal cerrahi işlem gerçekleştirilmektedir. 2018 yılında 385’i A grubu olmak üzere 8164 operasyon yapılmıştır.

Endoskopi ünitesinde ve ameliyathane şartlarında  gastroskopi, kolonoskopi ve ERCP ile birlikte her türlü invazif endoskopik işlemlerde başarıyla yapılmaktadır. Endoskopi merkezimiz Türk Cerrahi Derneği tarafından eğitim merkezi olarak seçilmiştir.

Cerrahi endoskopi ünitemizde yılda ortalama 2500 hastaya kolonoskopi, 5000 hastaya endoskopi ve ortalama 120 hastaya PEG açılması, ERCP, yabancı cisim çıkarılması, endoskopik submukozal rezeksiyonlar vb girişimsel işlemler yapılmaktadır. Tıpta uzmanlık öğrencilerinin 5 yıllık eğitimleri süresince teorik ve pratik 6 aylık Endoskopi Eğitim Programı çerçevesinde Endoskopi Eğitimi verilmektedir.

Hastanemiz cerrahi kliniği Uluslararası Breastcentres (Uluslararası Meme Merkezleri) üyesi olup 2 haftada bir olmak üzere meme hastalıkları konseyinde hastalar multidisipliner olarak tartışılarak kararlar alınmaktadır. Haftalık olarak yapılan multidisipliner konsey toplantısı sonucu yılda ortalama 100 hasta için en uygun tedavi seçenekleri, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Radyoloji Anabilim Dalı, Nükleer Tıp Bilim Dalı ve Onkoloji Bilim Dalı ile birlikte tartışılıp kararlaştırılmaktadır. Yıllık eğitim programı kapsamında günlük hasta başı pratiği, aylık mortalite-morbidite toplantıları, haftalık interaktif seminer toplantısı, literatür saati, mecmua kulübü toplantısı, textbook konu anlatımı, bilimsel çalışma ve tez hazırlama ve teorik dersler uygulanarak uzmanlık ve uzmanlık sonrası eğitime süreklilik kazandırılmıştır.

Kliniğimizde Uygulanan Cerrahi İşlemler:

Genel Cerrahi Kliniğimizde, geniş deneyim ve beceriye sahip cerrahlar tarafından, cerrahideki  en son teknolojik ve bilimsel gelişmeler güncel olarak takip edilerek aşağıdaki alanlarda tedavi hizmetleri verilmektedir.

İleri laparoskopik ve endoskopik cerrahi uygulamalar

Laparoskopik kolektomi, anterior ve aşağı anterior rezeksiyonlar

Laparosopik gastroözofagial reflü, akalazya ve hiatal herni ameliyatları

Laparoskopik adrenelektomi

Laparoskopik apendektomi

Laparoskopik kasık fıtığı ve kesi fıtığı ameliyatları

Laparoskopik kolesistektomi

Tek kesiden apendektomi

Tek keşiden kolesistektomi

Tanısal ve tedavisel endoskopik girişimler

Perkütan endoskopik gastrostomi

Endoskopik stent yerleştirme işlemleri

Meme hastalıkları

Meme kanserinde sentinel lenf nodu biyopsisi ve meme koruyucu cerrahi

Şüpheli meme kitlelerinde işaretleme eşliğinde onkoplastik segmenter mastektomi

Endokrin Sistem Hastalıkları

Tiroid kanserlerinde sinir monitörizasyonu eşliğinde total veya totale yakın tiroidektomiler,  santral velateral servikal lenf nodu diseksiyonları

Nodüler veya multinodüler guatra yönelik cerrahi girişimler

Paratiroid adenom, hiperplazi ve kanserlerinin cerrahi tedavisi

Adrenal kitlelere yönelik cerrahi işlemler ( Laparoskopik)

Pankreas adacık hücre tümörlerinin tedavisi

Gastrointestinal sistem hastalıkları

Mide habis ve selim hastalıklarına yönelik cerrahi girişimler

Diyafram hernisi ve gastroözofagial reflü hastalığına yönelik cerrahi girişimler (Laparoskopik)

İnce barsağın cerrahi hastalıkları

Kolon ve rektum kanserlerinin laparoskopik ve konvansiyonel ameliyatları

Crohn ve Ülseratif kolit gibi iltihabi barsak hastalıklarına yönelik cerrahi girişimler

Selim anorektal hastalıklar; hemoroid, anal fissür, anal fistül ve pilonidal sinüs cerrahisi

 

Karaciğer, Safra Yolları ve Pankreas Cerrahisi

Pankreasın kist ve tümörlerine yönelik cerrahi işlemler

Akut- kronik pankreatit ve komplikasyonlarına yönelik cerrahi girişimler

Karaciğerin primer ve metastatik tümörlerinde anatomik veya non-otonomik rezeksiyonlar

Safra kesesi ve yollarının taş ve tümörlerinin cerrahi tedavisi

Dalağın hematolojik, kistik ve tümöral hastalıkların cerrahi tedavisi

Karın duvarı ve ameliyat yeri fıtıklarında laparoskopik ve konvansiyonel cerrahi girişimler

Travma ve acil cerrahi hastalıklarının cerrahi ve medikal tedavisi

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Klinik Hakkında

2019 yılına kadar Fatih  - Haseki Semtinde görev yapan hastanemiz, Temmuz 2019 tarihinden itibaren Sultangazi Yerleşkesinde hizmet vermektedir.

Hastanemiz Genel Cerrahi Kliniği,  4.katta C ve B Bloklarda hizmet vermektedir. Toplamda 75 yatak kapasitesi mevcuttur. Odalarımız tek veya çift kişiliktir. Her odada televizyon, merkezi havalandırma sistemi, buzdolabı, hasta dolapları, duş ve WC mevcuttur.

SBÜ Haseki EAH Genel Cerrahi Kliniği, Doç.Dr. Muzaffer AKINCI (İdari Sorumlu ve Eğitim Sorumlusu) yönetiminde çalışmalarını sürdürmektedir. Günümüz dünyasındaki ilerleme cerrahi işlemlerde de kendini göstermiştir.Bu ilerlemeleri yakınan takip eden kliniğimiz özellikle laparoskopik cerrahide (laparoskopik kolon ve fıtık cerrahisi v.b) tercih edilen bir merkez olmuştur. Genel cerrahi kliniğimiz branşlaşma çalışmalarına önem vermektedir. Buna istinaden kliniğimizde gastrointestinal sistem cerrahisi, obezite-metabolik cerrahisi, hepatobilier sistem cerrahisi, onkoplastik meme cerrahisi ve endokrin (tiroid, paratiroid, sürrenal vb.) cerrahi olmak üzere branşlaşmaya gidiş yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

Kliniğimizde 1 profesör, 8 doçent, 3 başasistan, 6 uzman doktor olmak üzere 18 genel cerrahi uzmanı görev yapmakta ve 14 tıpta uzmanlık öğrencisi (asistan) eğitim almaktadır.

Alanında yetkin hekimler tarafından cerrahi onkoloji, cerrahi endokrinoloji, mide - kalın bağırsak cerrahisi, obezite cerrahisi, karaciğer - safra yolları ve pankreas cerrahisi, meme cerrahisi branş polikliniklerinin yanında Sultangazi Yerleşkesinde ve Fatih Polikliniğinde her gün hastalarımıza sağlık hizmeti verilmektedir.

Polikliniklerimizde her ay 3000 - 4000 hasta muayene, tetkik ve tedavi edilmektedir.

Kliniğimizde yıllık ortalama 5000 hasta yatırılarak tedavi edilmektedir.

 

Genel cerrahi branşının bütün ameliyatları açık ve minimal invaziv teknikler ile yapılmaktadır. Genel Cerrahi ameliyathanelerinde modern teknolojik cihazlar kullanılarak her yıl 5000’in üzerinde elektif ameliyat, 2000’in üzerinde acil cerrahi ve travma ameliyatı ve1000’in üzerinde lokal cerrahi işlem gerçekleştirilmektedir. 2018 yılında 385’i A grubu olmak üzere 8164 operasyon yapılmıştır.

Endoskopi ünitesinde ve ameliyathane şartlarında  gastroskopi, kolonoskopi ve ERCP ile birlikte her türlü invazif endoskopik işlemlerde başarıyla yapılmaktadır. Endoskopi merkezimiz Türk Cerrahi Derneği tarafından eğitim merkezi olarak seçilmiştir.

Cerrahi endoskopi ünitemizde yılda ortalama 2500 hastaya kolonoskopi, 5000 hastaya endoskopi ve ortalama 120 hastaya PEG açılması, ERCP, yabancı cisim çıkarılması, endoskopik submukozal rezeksiyonlar vb girişimsel işlemler yapılmaktadır. Tıpta uzmanlık öğrencilerinin 5 yıllık eğitimleri süresince teorik ve pratik 6 aylık Endoskopi Eğitim Programı çerçevesinde Endoskopi Eğitimi verilmektedir.

Hastanemiz cerrahi kliniği Uluslararası Breastcentres (Uluslararası Meme Merkezleri) üyesi olup 2 haftada bir olmak üzere meme hastalıkları konseyinde hastalar multidisipliner olarak tartışılarak kararlar alınmaktadır. Haftalık olarak yapılan multidisipliner konsey toplantısı sonucu yılda ortalama 100 hasta için en uygun tedavi seçenekleri, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Radyoloji Anabilim Dalı, Nükleer Tıp Bilim Dalı ve Onkoloji Bilim Dalı ile birlikte tartışılıp kararlaştırılmaktadır. Yıllık eğitim programı kapsamında günlük hasta başı pratiği, aylık mortalite-morbidite toplantıları, haftalık interaktif seminer toplantısı, literatür saati, mecmua kulübü toplantısı, textbook konu anlatımı, bilimsel çalışma ve tez hazırlama ve teorik dersler uygulanarak uzmanlık ve uzmanlık sonrası eğitime süreklilik kazandırılmıştır.

Kliniğimizde Uygulanan Cerrahi İşlemler:

Genel Cerrahi Kliniğimizde, geniş deneyim ve beceriye sahip cerrahlar tarafından, cerrahideki  en son teknolojik ve bilimsel gelişmeler güncel olarak takip edilerek aşağıdaki alanlarda tedavi hizmetleri verilmektedir.

İleri laparoskopik ve endoskopik cerrahi uygulamalar

Laparoskopik kolektomi, anterior ve aşağı anterior rezeksiyonlar

Laparosopik gastroözofagial reflü, akalazya ve hiatal herni ameliyatları

Laparoskopik adrenelektomi

Laparoskopik apendektomi

Laparoskopik kasık fıtığı ve kesi fıtığı ameliyatları

Laparoskopik kolesistektomi

Tek kesiden apendektomi

Tek keşiden kolesistektomi

Tanısal ve tedavisel endoskopik girişimler

Perkütan endoskopik gastrostomi

Endoskopik stent yerleştirme işlemleri

Meme hastalıkları

Meme kanserinde sentinel lenf nodu biyopsisi ve meme koruyucu cerrahi

Şüpheli meme kitlelerinde işaretleme eşliğinde onkoplastik segmenter mastektomi

Endokrin Sistem Hastalıkları

Tiroid kanserlerinde sinir monitörizasyonu eşliğinde total veya totale yakın tiroidektomiler,  santral velateral servikal lenf nodu diseksiyonları

Nodüler veya multinodüler guatra yönelik cerrahi girişimler

Paratiroid adenom, hiperplazi ve kanserlerinin cerrahi tedavisi

Adrenal kitlelere yönelik cerrahi işlemler ( Laparoskopik)

Pankreas adacık hücre tümörlerinin tedavisi

Gastrointestinal sistem hastalıkları

Mide habis ve selim hastalıklarına yönelik cerrahi girişimler

Diyafram hernisi ve gastroözofagial reflü hastalığına yönelik cerrahi girişimler (Laparoskopik)

İnce barsağın cerrahi hastalıkları

Kolon ve rektum kanserlerinin laparoskopik ve konvansiyonel ameliyatları

Crohn ve Ülseratif kolit gibi iltihabi barsak hastalıklarına yönelik cerrahi girişimler

Selim anorektal hastalıklar; hemoroid, anal fissür, anal fistül ve pilonidal sinüs cerrahisi

 

Karaciğer, Safra Yolları ve Pankreas Cerrahisi

Pankreasın kist ve tümörlerine yönelik cerrahi işlemler

Akut- kronik pankreatit ve komplikasyonlarına yönelik cerrahi girişimler

Karaciğerin primer ve metastatik tümörlerinde anatomik veya non-otonomik rezeksiyonlar

Safra kesesi ve yollarının taş ve tümörlerinin cerrahi tedavisi

Dalağın hematolojik, kistik ve tümöral hastalıkların cerrahi tedavisi

Karın duvarı ve ameliyat yeri fıtıklarında laparoskopik ve konvansiyonel cerrahi girişimler

Travma ve acil cerrahi hastalıklarının cerrahi ve medikal tedavisi

 

 

 

 

 

 

 

  

31 Ocak 2024