Gastroenteroloji

 

  

Klinik Hakkında

Gastroenterologlar karaciğer, safra kesesi ve safra yolları, pankreas ve gastrointestinal sistem (yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklar) konusunda uzmanlaşmış hekimlerdir. İç hastalıkları uzmanlığından sonra ek olarak 3 yıllık eğitimle yukarıda belirtilen sistemlerin hastalıkları konusunda uzmanlaşırken gastroskopi, kolonoskopi, polipektomi, gastrointestinal sistem kanamalarına müdahale, endoskopik retrograd kolanjio pankreatografi, endoskopik ultrasonografi gibi girişimsel işlemler için de eğitim alırlar ve aktif olarak uygularlar.

Gastroenteroloji Kliniği Olarak;

         Sindirim sistemi hastalıklarından korunma, tanı ve tedavi konusunda çalışmalar yapmayı,

         Klinik standartları geliştirmeyi, asistanların eğitimine katkıda bulunarak gastroenteroloji alanında gereksinimleri karşılayacak uzmanlar yetiştirmeyi,

         Hastalarımıza kaliteli sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz.

Türkiye’de Gastroenteroloji:

Gastroenterolojinin modern anlamda ayrı bir uzmanlık dalı olması yenidir. Bu alanda ilk adım Gülhane Askeri Tıp Akademisi tarafından atılmıştır. 20.11.1956’da yayımlanan Tababet Uzmanlık Tüzüğü’ndeki esaslara göre bağımsız bir ihtisas dalı olarak kabul edilmiştir. İlk kliniğin kurucuları Prof. Dr. Tevfik User ve Prof. Dr. Namık Kemal Menteş’tir.

Kliniğimiz:

Gastroenteroloji olarak 2000 yılından bu yana hizmet verilmektedir. Gastroenteroloji Kliniğimiz aktif olarak 2015 yılında faaliyete geçmiştir. Üç poliklinik odasına, 12 yatak kapasitesine sahiptir. Ayrıca Endoskopi Ünitesinde 2 adet Endoskopi, Kolonoskopi Odası; 1 adet ERCP-EL15 Odası ile aktif olarak hizmet vermekteyiz.


Asistan Kadrosu

İç hastalıklarından rotasyoner hekimlerimiz gelmektedirler.

Polikliniklerimiz

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Binası

  

24 Şubat 2022