Nefroloji


Klinik Hakkında

 Hastanemiz, ülkemizde nefroloji branşının teşekkülü ve nefroloji pratiğinin gelişmesinde önemli roller üstlenmiş ve birkaç önemli uygulamaya öncülük  etmiştir. Türk Nefroloji Derneği, 3 Mart 1970 tarihinde İstanbul Üniversitesine bağlı Haseki Hastanesi Farmakoloji ve Tedavi Kliniğinde kurulmuştur. Türk Nefroloji camiasının duayen hocalarından Prof. Dr. Kemal Önen hocamız ve arkadaşları 1965 yılında ülkemizde ilk kez akut böbrek yetmezlikli bir hastada hemodiyaliz uyguladıktan sonra 1970’li yıllardan itibaren kronik hastalarda düzenli diyalizi önce Haseki Tedavi Kliniği’nde başlatıp Cerrahpaşa İç Hastalıklarında sürdürülmüştür. Yine Prof. Dr. Kemal Önen Hoca 1950'lerin ilk yarısında İstanbul Haseki Hastanesi Tedavi Kliniğinde akut böbrek yetersizliği olan 2 hastaya ilk defa akut periton diyalizi uygulamıştır.

  

6.png

 

 

Nefroloji Kliniği 2005 yılında Prof.Dr. Rümeyza Kazancıoğlu öncülüğünde Doç.Dr. Savaş Öztürk ile birlikte kurulmuş olup, 2008 yılından itibaren eğitim kliniği olarak nefroloji yan dal uzmanlık eğitimine başlanmıştır. Günümüze kadar 10 dahiliye hekimi kliniğimizden nefroloji uzmanlığı belgesi almaya hak kazanmıştır. ( Prof.Dr.Meltem Gürsu, Doç.Dr.Zeki Aydın, Doç.Dr.Sami Uzun, Doç.Dr.Serhat Karadağ,Uz.Dr.Emel Tatlı, Doktor Öğretim Görevlisi Abdullah Şumnu, Doç.Dr.Egemen Cebeci, Uz.Dr.Ahmet Behlül, Uz.Dr.Leyla Koş,Uz.Dr.Tuğba Elif Şenel)

 

 

 

 

Periton diyalizi hemşireliği sertifikasyon programı ile hemodiyaliz hekimliği sertifikasyon programı ile hemodiyaliz hemşireliği sertifikasyon programı ile yıllık olarak sertifika verilmektedir. Rutin poliklinik, diyaliz ve yataklı servis hizmetleriyle birlikte, tünelsiz ve tünelli hemodiyaliz kateterleri ile periton diyalizi kateteri takılması, böbrek biyopsisi gibi invazif işlemler de kliniğimizde yapılmaktadır.

 

Kliniğimizde nefroloji yandal asistanları, dahiliye asistanları ve rotasyoner hekimlerin eğitimlerine yönelik genel nefroloji, transplantasyon ve diyaliz tedavilerini kapsayan seminer programları, online medikal bilgi kaynakları (uptodate.com) destekli olgu tartışması ve uluslararası nefroloji dergilerinde yeni yayımlanan makalelerin tartışıldığı literatür toplantıları haftalık olarak yapılmaktadır. Ayrıca kliniğimiz bünyesinde yoğun şekilde uzmanlık tez çalışmaları, ulusal ve uluslararası akademik yayın çalışmaları yapılmaktadır.

  

 

2008 yılından beri yayımlanan uluslararası makale sayısı: 37

 
SON 10 YILDAKİ AKADEMİK YAYINLARIMIZ

Yönetilen uzmanlık tezi sayısı > 50

SCI/SCI-EXP makale sayısı >50

SCI Harici makale sayısı >40

Ulusal makale sayısı >80

Ulusal-uluslararası poster >250

 


 

HİZMETLERİMİZ:

Nefroloji Polikliniği: Kliniğimiz hem Sultangazi Yerleşkesinde hem de Fatih İlçesi Haseki Poliklinik Binasında her gün toplam 4 poliklinikte ayaktan hasta hizmeti sunmaktadır.

Transplantasyon Polikliniği: Böbrek nakilli hastaların periyodik takipleri burada yapılmaktadır.

Hemodiyaliz Ünitesi: Kliniğimizde 2007 yılında akut hemodiyaliz hizmetine başlanmıştır. 2015 yılında kronik hemodiyaliz ünitesi açılmıştır. Şu anda hastanemizin Sultangazi yerleşkesinde 24+1 makine ile akut ve kronik hemodiyaliz hizmeti vermekteyiz. Ünitemizde aylık ortalama 1200 seans hemodiyaliz yapılmaktadır.

Periton Diyalizi Ünitesi: Periton diyalizini tercih eden son dönem böbrek yetmezlikli hastaların her türlü hazırlık ve bakımları, eğitimleri ve periyodik takipleri klinik hekimleri ve  periton diyalizi hemşiresi tarafından burada yapılmaktadır.

 

Nefroloji Kliniği Yataklı Servis:

Kliniğimiz 13 yatak ile hizmet vermektedir.

 

 

Diyaliz Sorumlu Hekimi: Dr. Cantürk POLAT, Dr. Aysun EKİZ, Dr. İrem DEMİR, Emrehan YİĞİT

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20 Aralık 2022