Nöroloji

Klinik Hakkında

 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği olarak amacımız; nörolojik hastalıkların tanı ve tedavisinin çağdaş yöntemlerle yapıldığı, saygı ve güvene dayanan bir hasta-hekim ilişkisiyle birlikte bilimsel doğrulardan ayrılmaksızın, kaliteli, güler yüzlü bir sağlık hizmeti sunmaktır.

Nöroloji Bilimi Nedir?

Genel tanımıyla nöroloji; beyin, beyin sapı, omurilik ve periferik sinir sistemi ve kas hastalıklarını inceleyerek tanı ve tedavisi ile uğraşan bilim dalıdır. Nörolojinin ilgilendiği başlıca hastalıklar arasında baş ağrısı, baş dönmesi, epilepsi (sara), beyin damar hastalıkları (inme), multipl skleroz, Parkinson hastalığı, demans (bunama), sinir ve kas hastalıkları sayılabilir. Elektroensefalografi (EEG) epilepsi ve ilişkili hastalıkların, elektromiyografi (EMG) ise omurilik, periferik sinir sistemi ve kas hastalıklarının tanı ve ayırıcı tanısında klinik muayeneye yardımcı incelemelerdir.

 Nöroloji Kliniği’nin Tarihçesi:

Haseki Hastanesi bünyesinde Nöroloji Kliniği ilk kez 1926 yılında Şükrü Hazım Tiner tarafından kurulmuş olup; 1953 yılından Temmuz 2019 tarihine kadar Fatih Merkez Yerleşkesinde (Klakson Yasağı Pavyonu) hizmet etmiştir. Dr. Şükrü Hazım Tiner (1926-1934, 1951-1957), Dr.Ahmet Şükrü Emed (1943-1951, 1959-1960), Dr.Kenan Tükel (1948-1950), Dr.Sadık Umman (1957-1959,1960-1962) Dr.Coşkun Özdemir (1962-1969), Dr.Fevzi Aksoy (1969-1982), Dr.Kemal Bayülkem(1984-1995), Dr.Dursun Kırbaş (1995-1998), Dr.Feriha Özer (1998-2012) kliniğimizde görev almış Klinik Şefleridir.

 

Günümüzde Nöroloji Kliniği; 2019 yılının Temmuz ayından itibaren Sultangazi Yerleşkesinde hizmet vermektedir.  Kliniğimizde halen 4 Eğitim Görevlisi, 2 Başasistan, 8 uzman ve 7 asistan hekim ile birlikte; 12 hemşire, 1 fizyoterapist, 3 sekreter, 7 elektrofizyoloji teknisyeni, yardımcı personel görev yapmaktadır.

 

Kliniğimizin Genel Çalışma Düzeni:  

   

 Acil Nöroloji Hizmeti

Acil Servise başvuran ve çoğu zaman hayati önem arz eden nörolojik hastalıklar (beyin damar tıkanıklığı ya da kanaması, uzamış bir epilepsi (sara) nöbeti, ya da solunum yetmezliğine yol açan periferik sinir ve kas hastalıkları) en kısa zaman da değerlendirilerek gerekli tetkikler yapılmakta (kan, idrar, beyin tomografisi, beyin manyetik rezonans, beyin difüzyon MR incelemeleri, bazı durumlarda EEG) uygun tedavi başlanmakta ve gerektiğinde diğer branşlar ile birlikte tekrar değerlendirilmektedir.

 Yataklı Servis Hizmeti

Acil Servis ya da poliklinik muayenesi sonucu servisimize tetkik ve tedavi amacıyla yatan hastalarda mevcut hastalığa yönelik tedavi ile birlikte koruyucu hekimlikte önemsenmektedir. Bu amaçla özellikle ölümcül ya da ağır sakatlıkla sonlanma olasılığı yüksek nörolojik hastalıklarda (örneğin: inme, sara nöbeti) altta yatan risk faktörleri titizlikle araştırılmakta ve gerektiğinde koruyucu tedavi başlanmaktadır. Hastalara her gün servis uzman hekimi ve/veya eğitim görevlisi tarafından vizit yapılmakta olup tetkik ve tedavileri düzenlenmektedir. Ayrıca servisimizde görevli  fizyoterapist tarafından nörolojik  hastalıklara bağlı hareket kabiliyeti kısıtlı olan hastalara her gün fizyoterapi uygulanmaktadır. Deneyimli hemşire ve personel kadromuzla hastalara yakın bakım hizmeti verilirken gerekli durumlarda hasta yakınları da taburculuk sonrası hastanın ev yaşamına uyum sağlaması açısından hasta bakımı konusunda bilgilendirilmektedir. 21 yatak kapasiteli servisimizde odalar 1 veya 2 kişiliktir. 

 

Poliklinik Hizmeti

Randevu sistemi ile çalışan Genel Nöroloji Polikliniği, her gün 08.00-17.00 saatleri arasında, bir uzman hekim tarafından yürütülmektedir. Poliklinikte ayaktan tanı ve tedavisi mümkün olan nörolojik hastalığı (gerilim tipi başağrısı, migren, baş dönmesi, özellikle diyabetli hastalarda ortaya çıkan el ve ayak uyuşmaları ile seyreden bazı periferik sinir hastalıkları, bunama vb) olan hastalar muayene edilerek gerekli tetkikler istenmekte, tedavi düzenlenmekte ve uygun aralarla poliklinik kontrolleri yapılmaktadır. Ancak tanı konusunda tam olarak karar verilemeyen, ya da özellikli nörolojik muayenesi veya tetkikleri olan hastalar gerekli görülen durumlarda ileri tetkik ve tedavi için yataklı servisimizde takip edilmektedir. Yine genel poliklinikte tanı alan bazı nörolojik hastalıklara ait özel dal ya da alt dal polikliniklerine hasta yönlendirilmektedir. Haftanın dört günü ayrıca Fatih Merkez Yerleşkesinde Sağlık Kurulu poliklinik hizmeti de verilmektedir.

Özel Dal Poliklinikleri

Özel dal polikliniklerine ya genel poliklinikten ya da dış merkezdeki bir Nöroloji Hekimi tarafından yönlendirilen hastalar kabul edilmekte olup; Nöroloji Klinik Sekreterlerinden alınan randevu sistemi ile çalışmaktadır. Pazartesi günü mültipl skleroz (Fatih Merkez Yerleşkesi), Salı günü epilepsi (Sultangazi ve Fatih Merkez Yerleşkesi) Çarşamba günü inme (Sultangazi ve Fatih Merkez Yerleşkesi), Perşembe günü hareket bozuklukları (Sultangazi Yerleşkesi) ve epilepsi (Fatih Merkez Yerleşkesi), Cuma günü ise demans  (Sultangazi Yerleşkersi) özel dal poliklinikleri yapılmaktadır.

 

 Elektrofizyoloji Laboratuarı

Kliniğimizin Elektrofizyoloji Laboratuvarında, Elektroensefalografi (EEG) ve Elektronöromiyografi (EMG) incelemesi yapılmaktadır. Beyin dalgalarının kaydı sağlanarak genel olarak epilepsi hastalarının tanı ve tedavisinde kullanılan EEG incelemesi aynı zamanda beynin işleyişini etkileyen bazı hastalıkların tanı ve ayırıcı tanısında da önemli bir rol oynar. EMG ise omurilik, periferik sinir sistemi ve kas hastalıklarının tanı ve ayırıcı tanısında klinik muayeneye yardımcı incelemedir. Hastanemizde ya da dış merkezlerde bir hekim tarafından muayene edilerek gerekli görülen EEG ya da EMG için istek belgesiyle başvuran hastalara randevu verilmek kaydıyla bu incelemeler planlanmaktadır. Ancak acil durumlarda aynı gün içinde bu tetkikler yapılmaktadır.

 

 

16 Mart 2023