Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Klinik Hakkında

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinin kuruluşu 1900’lü yılların başlarına kadar uzanmakta ve 1978 yılından beri eğitim kliniği olarak hizmet vermektedir. Kliniğimiz Mayıs 2019’da Sultangazi Yerleşkesinde bulunan yeni binasına taşınmış olup; Haseki Merkezde de poliklinik ve laboratuvar hizmeti vermeye devam etmektedir. Kliniğimizde 13’ü tek kişilik olmak üzere 17 yataklı Enfeksiyon Hastalıkları Servisi, poliklinikler, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı ve Kuduz Aşılama Merkezi bulunmaktadır.

 

Kliniğimizde 1985 yılından beri HIV/AIDS hasta takibi yapılmakta ve hastanemiz bu grup hastaların takibi açısından Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş ilk hastaneler arasında yer almaktadır. Kliniğimiz aynı zamanda yeni ortaya çıkan salgın nitelikli hastalıklar için referans hastane olarak görevlendirilmiştir. Bu bağlamda; Covid-19, Ebola, SARS, Kuş Gribi, Domuz Gribi gibi olası ve doğrulanmış olgular izlenmiştir. Ayrıca, akut ve kronik hepatitler, diyabetik ayak enfeksiyonu ve diğer yumuşak doku enfeksiyonları, sıtma, bruselloz, tüberküloz, menenjit, enfeksiyöz ishaller, kan dolaşımı enfeksiyonu, solunum yolu enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, cerrahi alan enfeksiyonları vb. hasta gruplarına hizmet verilmektedir. Hastanemiz Yoğun Bakım Ünitelerinde yatan tüm hastalara ve diğer kliniklerden istenen konsültasyonlara da birer uzman hekim tarafından Enfeksiyon Hastalıkları konsültasyonu yapılmaktadır. Bir uzmanımız da Enfeksiyon Kontrol Hekimi olarak görev yapmaktadırlar.

 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği bünyesinde halen 3 Eğitim Görevlisi, 6 Enfeksiyon Hastalıkları ve 3 Klinik Mikrobiyoloji uzmanı, 3 Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı, 8 asistan hekim 13 hemşire (dördü enfeksiyon kontrol hemşiresi, biri sürveyans hemşiresi), 3 biyolog,  22 laboratuvar teknisyeni  aktif olarak görev yapmaktadır. 

 

 

22 Şubat 2022