Radyodiagnostik

Klinik HakkındaRadyoloji; çeşitli tıbbi cihazların yardımı ile birçok hastalığın teşhis edildiği bir bölümdür.
Hastanemizde radyoloji hizmetleri, Sultangazi  Haseki Yerleşkesinde ve Fatih Merkez Yerleşkesi Poliklinik Binasında verilmektedir.

Radyoloji Bölümünde Kullanılan Cihazlar: X ışını ile çalışan tıbbi cihazlar hamilelikte zararlı olabilir.

Röntgen (X- Ray):Kemik ve akciğer hastalıklarının teşhisinde en sık kullanılan cihazdır. X ışını kullanılır.

MamografiMeme hastalıklarının teşhisinde sıklıkla kullanılır.40 yaşından sonra tarama aracı olarak da tercih edilir ışını kullanılır.

Kemik DansitometriOsteoporozun teşhisinde sıklıkla kullanılır. Kemik yoğunluğunu ölçer.X ışını kullanılır.


Bilgisayarlı Tomografi (BT): Tüm vücudun hastalıklarının teşhis edilmesinde kullanılır. Vücudun kesitsel görüntüsü çıkarılır ışını kullanılır.


Anjiografi = DSA = Dijital subtraksiyon anjiografi = Kateter anjiografi: Damar hastalıklarının teşhis edilmesinde kullanılır. Damar hastalıklarının tedavisi de anjiografi cihazı ile yapılır. Damar içerisine girmek için çeşitli ekipmanlar kullanılır. Damar içerisinde ilaç verilerek damar görünür hale getirilir. X ışını kullanır.

 

Ses Dalgaları İle Çalışan Cihazlar:

 Ultrasonografi: Karın için organlarının hastalığının teşhisinde en sık kullanılan tibbi cihaz.Hamilelik takibinde de kullanılır, zararı yoktur.

Renkli Doppler UltrasonografiDamar hastalıklarının tanısında kullanılır.Birçok organın kanlanması da değerlendirilir. Hamilelikte de kullanılır.

 

Radyofrekans Dalgaları İle Çalışan Cihazlar:

MRG (Manyetik Rezonans Görüntüleme)Tüm vücut yapılarının özellikle beyin ve kas-ligament yapıların hastalıklarının teşhis edilmesinde kullanılır.Bunun dışında karın organlarında da yaygın olarak kullanılır.Damar hastalıklarının gösterilmesinde MR anjiografi sık başvurulan bir yöntemdir. Vücutta yabancı cisim bulunan durumlarda kullanılması sakıncalı olabilir.

Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Teknik Bilgiler: Bilgisayarlı tomografi x-ışını kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü (önden arkaya-coronal; yukarıdan aşağıya-axial; sağdan sola-sagittal) oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir. İnceleme sırasında hasta bilgisayarlı tomografi cihazının masasında hareket etmeksizin yatar. Masa manuel ya da uzaktan kumanda ile cihazın ''gantry'' adı verilen açıklığına sokulur. Cihaz bir bilgisayara bağlıdır. X-ışını kaynağı incelenecek hasta etrafında 360 derecelik bir dönüş hareketi gerçekleştirirken oyuk ya da ''gantry'' boyunca dizilmiş dedektörler tarafından x-ışını demetinin vücudu geçen kısmı saptanarak elde edilen veriler bir bilgisayar tarafından işlenir. Sonuçta dokuların birbiri ardı sıra kesitsel görüntüleri oluşturulur. Oluşturulan görüntüler bilgisayar ekranından izlenebilir. Ayrıca görüntüler filme aktarılabileceği gibi gerektiğinde tekrar bilgisayar ekranına getirmek üzere optik diskte depolanabilir.

Bilgisayarlı tomografi diğer x-ışın incelemelerine göre bazı avantajlara sahiptir. Özellikle organların, yumuşak doku ve kemiklerin şekil ve yerleşimini oldukça net gösterir. Ayrıca BT incelemeleri doktorlara basit bir kist (İçinde sıvı veya yarı sıvı madde bulunan etrafı çevrili kese şeklinde oluşum) ve solid tümör (bir kısım hücrelerin süratle çoğalması nedeniyle oluşan doku kitlesi, ur.) ayırıcı tanısında yardımcı olarak hastalıkların daha iyi değerlendirilmesini sağlar. Daha önemlisi, BT direkt grafilerden çok daha ayrıntılı görüntüler oluşturarak kanserlerin yayılımının değerlendirilmesinde yardımcı olur. Kanser yayılımı hakkında elde edilecek bilgiler doktorları kansere yönelik uygulanacak tedavi konusunda yönlendirerek kemoterapi, radyoterapi, cerrahi tedavi veya bunların belirli kombinasyonlarının kullanılıp kullanılmayacağıyla ilgili karar vermelerinde yardımcı olur. Böylece sağlam dokular, birçok faydaları olmakla birlikte ciddi yan etkileri olabilecek tedavi yöntemlerinin gereksiz müdahalelerinden korunmuş olur. BT, direkt grafilerle gösterilemeyen vücudun beyin gibi birçok kesiminin değerlendirilebilmesini mümkün kılmıştır. Ayrıca diğer görüntüleme yöntemlerinden daha erken ve doğru şekilde birçok hastalığın teşhisini sağlamıştır. Hastalıklar erken teşhis edildiğinde daha iyi tedavi edildiklerinden BT bu üstün özellikleriyle doktorların birçok hayat kurtarmasına yardımcı olmuştur.

 

 

 

 


01 Mart 2022