Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları


Klinik Hakkında

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi; 0-18 yaş arasındaki bebek, çocuk ve gençlerle ilgilenir. Bu yaş aralığındaki tanı ve tedavi süreçlerini yönetir.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), Otizm spektrum bozukluğu (OSB), Özgül Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG),
Zihinsel yetmezlikler, Kaygı bozuklukları, Duygu-durum Bozuklukları, Psikotik Bozukluklar, ihmal/istismar mağduru çocuklar
ve suça sürüklenen çocuklar çocuk psikiyatristinin takip ettiği bazı durumlardır.

Gelişimi takip etmek ve yas, ayrılık/boşanma gibi bazı özel durumlarla ilgili danışmanlık vermek de Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinin
alanı içinde yer almaktadır.

 

21 Şubat 2022